KNMvD vindt mishandeling paarden voor productie PMSG onacceptabel

Mager paard

Naar aanleiding van onze PMSG-campagne heeft de KNMvD, de beroepsorganisatie voor dierenartsen, een standpunt over het gebruik van diergeneesmiddelen met PMSG gepubliceerd.

“Als het klopt dat het welzijn van paarden in Zuid-Amerika ernstige schade lijdt voor de productie van het vruchtbaarheidshormoon Pregnant Mare Serum Gonadotrofine (PMSG), dan vindt de KNMvD dat onacceptabel,” aldus de beroepsorganisatie voor dierenartsen. “Dierenartsen moeten ervan uit kunnen gaan dat diergeneesmiddelen op maatschappelijke verantwoorde wijze en met respect voor dierenwelzijn geproduceerd zijn.” De KNMvD roept de farmaceutische industrie dan ook op om meer onderzoek te doen naar synthetisch alternatieven voor PMSG in diergeneesmiddelen.

Het zou nog beter zijn, zo stelt de KNMvD, als er binnen de veehouderij minder vruchtbaarheidshormonen nodig zouden zijn. De KNMvD zegt graag te zien dat de sector zoekt naar duurzamere oplossingen via verbetering van fokkerij, huisvesting en management. “Veehouders wordt aangeraden de onderliggende oorzaken die van invloed zijn op de vruchtbaarheid zo veel mogelijk aan te pakken. Bij deze maatregelen moet zwaar meewegen dat dieren hun natuurlijk (voortplantings)gedrag kunnen uiten.”

Wij zijn blij dat de KNMvD naar aanleiding van onze oproep een duidelijk standpunt heeft ingenomen over de onwenselijkheid van het gebruik van diergeneesmiddelen met PMSG en de onaanvaardbaarheid van mishandeling van paarden voor dit doel. Wij hopen dat NVV en LTO zich hierbij aansluiten. 

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)