Kamervragen over antibioticagebruik in de kalfsvleesindustrie

Kamervragen over antibioticagebruik in de kalfsvleesindustrie
Vleeskalveren worden onder zulke ongezonde omstandigheden gehouden, dat het niet de vraag is óf de kalfjes ziek worden, maar wanneer. Om in leven te blijven, moeten ze tijdens hun korte leven meerdere keren behandeld worden met antibiotica.

Ondanks alle inspanningen om het antibioticagebruik in de veehouderij te verminderen, kan de kalfsvleesindustrie niet functioneren zonder grote hoeveelheden antibiotica. Dit veroorzaakt een groot risico voor het welzijn van de kalfjes en een gevaar voor de volksgezondheid. Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) stelt Kamervragen naar aanleiding van onze brandbrief.

Brandbrief om sector te hervormen

Vleeskalveren worden onder zulke ongezonde omstandigheden gehouden, dat het niet de vraag is óf de kalfjes ziek worden, maar wanneer. Om in leven te blijven, moeten ze tijdens hun korte leven meerdere keren behandeld worden met antibiotica. Dier&Recht roept minister Schouten in een brandbrief op de sector drastisch te hervormen en kalveren een beter en gezonder leven te geven. 

Kamervragen D66

Naar aanleiding van onze brandbrief stelt D66 Kamervragen aan minister Schouten. Daarin vraagt Tweede Kamerlid De Groot hoe de minister oordeelt over de uitspraak dat ondanks dat het antibioticagebruik in de Nederlandse kalversector tussen 2009 en 2019 is gehalveerd, de inzet van antibiotica onverantwoord hoog blijft.

Ernstig dierenleed

De Groot vraagt de minister of zij denkt dat het gebruik van antibiotica binnen de huidige werkwijze van de kalversector verder kan worden teruggedrongen. En zo nee, of de minister van mening is dat dit zowel voor de volksgezondheid als voor het dierenwelzijn extra aanleiding geeft om de sector fundamenteel te herzien.

Resistente bacteriën

D66 wil ook van de minister weten of het klopt dat de kalverhouderij als enige sector in de veehouderij een toename van het aantal ESBL-producerende E. colibacteriën kent, die ongevoelig zijn voor meerdere soorten antibiotica. En of de minister bereid is stappen te ondernemen om deze trend te keren.

Dier&Recht wijst in een rapport op de grote gevaren van resistente bacteriën. Doordat steeds meer bacteriën ongevoelig (‘resistent’) worden voor antibiotica, wordt het steeds moeilijker om simpele infecties te bestrijden. Ieder jaar sterven 33.000 mensen in Europa door een zogenoemde superbug, een bacterie die resistent is tegen meerdere soorten antibiotica.

Hervorming nodig - onderteken de brandbrief!

Wij zijn blij dat D66 de aandacht vestigt op het onverantwoorde gebruik van antibiotica in de kalversector. Het antibioticagebruik in de kalfsvleesindustrie kan niet nog verder omlaag als er in deze sector geen fundamentele veranderingen worden doorgevoerd.

Vind jij ook dat de kalverhouderij ziek is? En dat het de hoogste tijd is om dit zieke systeem te hervormen? Onderteken de brandbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!