Ierse Setter met erfelijke epilepsie: fokker betaalt medische kosten

Ierse Setter

Een koper heeft een Ierse Setter-pup aangeschaft. Al gauw blijkt de hond te lijden aan erfelijke epilepsie. De fokker heeft de koper niet gewaarschuwd voor de grote kans op epilepsie en hij heeft onvoldoende maatregelen genomen om de ziekte te voorkomen.

Epilepsie

Epilepsie vindt plaats als gevolg van abrupte, tijdelijke verstoringen van de elektrische activiteit van de hersencellen. Hierdoor vinden toevallen of epileptische aanvallen plaats, wat zich kenmerkt als aanvalsgewijs en herhaaldelijk optreden van abnormaal gedrag. Dit abnormaal gedrag is vaak een vermindering of afwezigheid van het bewustzijn en het optreden van spierkrampen. De ernst en duur van zo'n aanval kunnen zeer verschillen per aanval en tussen individuen en rassen. Epilepsie wordt onderverdeeld in een primaire (erfelijke) en een secundaire (door toedoen van onderliggende oorzaak) vorm. Primaire epilepsie, oftewel genetische of erfelijke epilepsie, vormt een groot probleem bij hondenrassen. De eerste aanval treedt vaak tussen 6 maanden en 5 jarige leeftijd op. Epilepsie komt voor in alle hondenrassen en bij ernstige gevallen van epilepsie kan euthanasie noodzakelijk worden geacht.

Schokkende video van epileptische aanval Sam

Rechtszaak

Dier&Recht stond de eigenaar van de de Ierse Setter met succes bij. Het vonnis van de rechtbank in Breda: de fokker dient bijna € 6.000 schadevergoeding te betalen in verband met medische, immateriële en proceskosten.

Deel dit artikel