Friese stabijpups worden gefokt met elleboogdysplasie

Friese stabij pups
Stamboompups van de Friese stabij lijden steeds vaker aan pijnlijke elleboogdysplasie.

De Friese stabij is een van de hondenrassen die kampen met elleboogdysplasie (ED). En er komen steeds meer stabijtjes bij die aan deze pijnlijke en erfelijke elleboogaandoening lijden. Rasverenigingen doen niets om dit tegen te gaan.

Fokken met stabijtjes met elleboogdysplasie

Al jaren willen een aantal fokkers die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW), dat ouderdieren met elleboogdysplasie worden uitgesloten van fokkerij. Het bestuur van de rasvereniging weigert het verplicht te stellen om te testen op ED en honden met ED vervolgens uit te sluiten van de fok. Daardoor wordt er gefokt met honden die lijden aan ED.

In het buitenland is het wel verplicht om fokdieren te onderzoeken op ED. Uit onderzoek blijkt dan ook dat in Nederland bijna tweemaal zoveel puppy’s met elleboogproblemen geboren worden als in het buitenland.

Genenpoel klein; inteelt hoog

Daarbij is outcross (het inkruisen van andere rassen) hard nodig bij de stabijhonden. Doordat de diversiteit van de genenpool steeds verder afneemt – alle honden zijn inmiddels familie van elkaar – steken er ook andere ziektes de kop op.

Alleen outcross zou, naast testen en uitsluiting van aangetaste honden, voor gezonde pups zorgen. Een outcrossplan is klaar om in gebruik te worden genomen, maar ligt al jaren te verstoffen bij de NVSW.

Raszuiverheid weer eens belangrijker dan gezondheid

Bij rasvereniging Onze Stabijhoun (OS) is het niet beter gesteld. Het is dieptreurig dat deze clubs raszuiverheid belangrijker vinden dan de gezondheid van de honden. Er komen steeds meer pups met elleboogdysplasie bij en de genenpoel neemt in rap tempo af.

Niet alleen de Friese stabij heeft te maken met dit probleem: de Drentsche patrijshond zit in hetzelfde schuitje. Dier&Recht is van mening dat fokdieren getest moeten worden op elleboogdysplasie en dat de dieren die eraan lijden uitgesloten moeten worden van de fokkerij. Er moet bovendien zo spoedig mogelijk gestart worden met een outcrossprogramma om de genenpoel te vergroten.

Wij roepen de besturen van de rasverenigingen NVSW en OS op om eindelijk verantwoordelijkheid te nemen en gezondheid voor raszuiverheid te zetten.

Wil je op hoogte blijven van onze acties voor de (ras)honden? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.