Einde in zicht voor huidige kalfsvleesindustrie?

kalf op houten roostervloer
Komt er binnenkort een einde aan de vele misstanden in de kalfsvleesindustrie?

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kondigt volgens de NOS het einde aan van de Nederlandse kalfsvleesindustrie in haar huidige vorm. Het rapport schetst een toekomst waarin het gesleep met jonge kalfjes stopt, kalveren veel langer op de melkveehouderij blijven en kalveren gezonder opgroeien met veel meer aandacht voor hun welzijn. Een groot deel van de maatregelen die Dier&Recht al jaren adviseert, is overgenomen.

Demissionair landbouwminister Schouten lijkt in te zien dat de huidige kalverhouderij niet toekomstbestendig is. De sector kwam zelf met plannen voor een duurzamere kalverhouderij maar die waren veel te slap. Daarom gaf de minister opdracht voor een eigen onderzoek, uitgevoerd door particuliere onderzoekbureaus.

Grote kritiek op de kalversector

De kalversector ligt terecht onder vuur. De barbaarse leefomstandigheden van jonge kalfjes en de onnodige langeafstandstransporten zijn niet meer van deze tijd. Dier&Recht voert al jaren campagne tegen de vele welzijns- en gezondheidsproblemen in de kalversector. Nederland importeert jaarlijks honderdduizenden jonge kalfjes om ze hier vet te mesten onder dieronwaardige omstandigheden. Het vlees gaat naar de export, maar de mestvervuiling is voor Nederland.

Volgens NOS stelt het nieuwe – nog niet geopenbaarde - rapport de hele sector ter discussie: "De beperkte afzet in Nederland in combinatie met de import van kalveren maakt dat de license to produce (het bestaansrecht) onder druk staat." Het rapport noemt ook de hoge kalversterfte, het grote aantal longontstekingen en resistente bacteriën als gevolg van overmatig antibioticagebruik. Dier&Recht schreef eerder kritische rapporten over deze misstanden.

Drie toekomstscenario’s

Het nieuwe rapport schetst drie toekomstscenario's voor de kalverhouderij. In het eerste scenario blijven kalveren hun hele leven op een melkveehouderij, wordt weidegang gestimuleerd en krijgen de dieren onbeperkt drinken en zachte en grotere ligplaatsen. Er komt een einde aan de bestaande kalvermesterijen, de verzamelcentra en de langeafstandstransporten. Dit scenario sluit naadloos aan bij de aanbevelingen van Dier&Recht.

Het tweede scenario gaat minder ver, maar schrijft wel voor dat kalveren na hun geboorte minimaal drie maanden op het melkveebedrijf blijven. Ook in dit voorstel moet de kalversector flink inkrimpen. Het derde scenario beperkt de transportafstand van melkveehouderij naar de kalverhouder tot 100 kilometer, waardoor import alleen mogelijk is in de grensstreken uit buurlanden.

Besluit is aan het volgende kabinet

De scenario's en aanbevelingen gaan eind deze maand naar de Tweede Kamer. Volgens het NOS zijn de aanbevelingen zo vergaand dat het demissionaire kabinet er geen besluit meer over zal nemen. Waarschijnlijk wordt het rapport onderdeel van de discussie over de landbouw tijdens de kabinetsformatie.

Dier&Recht pleit samen met haar volgers en donateurs al jaren voor een grondige hervorming van de uiterst dieronvriendelijke kalversector. Wij zijn verheugd om veel aanbevelingen uit onze eigen rapporten terug te zien in dit belangrijke onderzoek. Het ministerie heeft duidelijk gehoord dat veel mensen de barbaarse omstandigheden in de kalfsvleesindustrie niet langer accepteren. Daarom willen we al onze medestanders hartelijk bedanken, jullie stem wordt gehoord. Petities, brandbrieven, discussies op sociale media – ze hebben invloed op de politiek.

We zullen ook dit jaar alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat het volgende kabinet de aanbevelingen uit het nieuwe rapport ook daadwerkelijk in de praktijk brengt. We verwachten daarbij een stevige lobby van de kalfsvleesindustrie tegen de voorgestelde aanpassingen. Onze stem vóór de kalveren zal de komende jaren nog harder moeten klinken. De aanbevelingen van deze onafhankelijke adviesbureaus zijn daarbij een geweldige steun!

Altijd het laatste nieuws over onze acties voor de kalfjes? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!