Eerste successen tegen de derogatie!

Derogatie

Goed nieuws over de derogatie! Naar aanleiding van onze campagne tegen de Nederlandse derogatie (mestontheffing) is Dier&Recht directeur Hans Baaij twee weken geleden door de EU uitgenodigd voor overleg. Donderdag 15 maart was Hans in Brussel te gast bij het Nitraatcomité van de EU. Hier heeft hij o.a. gesproken over de mestfraude, de schade aan milieu en volksgezondheid en ons advies om Nederland voor de komende vier jaar geen nieuwe derogatie te verlenen.

Nieuwe derogatie

In navolging van dat gesprek publiceerde het Nitraatcomité afgelopen vrijdag 23 maart een voorlopige aanbeveling om de derogatie voor Nederland te verlengen met slechts twee jaar in plaats van de gebruikelijke vier jaar. De boeren en de minister van Landbouw proberen het besluit wanhopig te claimen als een kleine overwinning, maar dat is zowel misplaatst als onwaar. Ons land ontvangt hiermee een stevige corrigerende tik van de Europese Commissie, vanwege de omvangrijke mestfraude die eind vorig jaar aan het licht kwam. Nederland moet nu in twee jaar tijd korte metten maken met de mestfraude, voordat er ook maar enigszins sprake kan zijn van een nieuwe ontheffing.

Landjepik

Minister Schouten begint de wanhopige strijd tegen frauderende boeren met het aanpakken van ‘landjepik'. Veeboeren die derogatie aanvragen, moeten bij de overheid hun gebied aangeven op een digitale kaart. Aan de hand hiervan wordt het oppervlakte vastgesteld en dit bepaalt de hoeveelheid mest die ze mogen uitrijden. Sommige boeren kleuren hun gebied pas in op het laatste moment, zodat ze kunnen zien welke percelen niet geregistreerd staan als landbouwgrond. Het gaat daarbij soms om voetbalvelden, percelen van privé personen of om gemeentegronden. Die percelen registreren ze dan als hun grond zodat ze op papier meer oppervlakte hebben om mest op uit te rijden. Veel boeren hebben jarenlang omringende percelen toegevoegd door gemeentelijke bermen en groenstroken bij hun eigen land te trekken. De pakkans is nihil wat er wordt nooit iets gecontroleerd. Hierdoor kunnen boeren meer mest uitrijden en ze ontvangen zelfs extra landbouwsubsidie over de geannexeerde grond. De rijksdienst gaat nu lokaal controleren of het land dat boeren hebben geregistreerd ook gemeentelijke gronden bevat.

Steun uit Frankrijk

Onze campagne tegen de derogatie krijgt onverwachte steun van veeboeren uit Frankrijk, met name uit Bretagne. Ze vragen zich af hoe het mogelijk is dat allerlei vormen van fraude met mest en aantallen dieren jarenlang door de Nederlandse overheid onder de pet zijn gehouden. Daarnaast vinden zij het vreemd dat de Europese Commissie de overdaad aan niet nagekomen beloftes van de Nederlandse regering niet afstraft. Ook Vlaamse boeren sluiten zich naar verluid aan bij de protesten tegen Nederland.
Dier&Recht werd onlangs geïnterviewd door Radio France over de enorme hoeveelheden mest die Nederlandse boeren exporteren naar landen als Frankrijk en Duitsland. Er bestaat ook in die landen enorme weerstand tegen de mest die veel instanties kwalificeren als chemisch afval.
Recent hebben we tientallen Europarlementariërs geïnformeerd over de schadelijke gevolgen van alle mestfraudes voor mens, dier en natuur. Ook uit die hoek is mogelijk nog het één en ander te verwachten. Nu andere landen zich nadrukkelijk gaan bemoeien met de Nederlandse derogatie, kan het nog wel eens spannend worden.

Teken en deel de petitie!

Twee jaar ontheffing is beter dan een verlenging met vier jaar maar wij blijven onverminderd inzetten op een volledige stopzetting (en zeker geen aanvullende verlenging). Op vier april stemt het Nitraat Comité over de Nederlandse derogatie dus op drie april overhandigen wij de resultaten van onze petitie. Ook in andere Europese landen groeit het verzet tegen de Nederlandse derogatie. Hoe meer handtekeningen, hoe groter de impact!
 
Heb jij nog niet getekend? Of ken je mensen die nog niet hebben getekend? Dit is onze laatste kans, samen kunnen we wellicht de nieuwe derogatie stoppen: teken en deel de petitie! Voor een gezonder en schoner Nederland met minder dierenleed. Zeg NEE, tegen de derogatie!

Deel dit artikel