Dierenartsen werken niet meer mee aan het in stand houden van kortsnuitige hondenrassen

Mopshond

De Engelse Bulldog, de Chihuahua, de Franse Bulldog en de mopshond zijn rassen waarbij de voortplanting meestal niet op een natuurlijke manier verloopt. Via kunstmatige inseminatie en/of een keizersnede worden deze rassen kunstmatig in stand gehouden – met dank aan de meewerkende dierenartsen. Daar lijkt nu verandering in te komen.

Kunstmatige inseminatie en geplande keizersnede

Dierenartsen dragen bij aan het in stand houden van deze zieke hondenrassen door het toepassen van kunstmatige inseminatie. Honden worden op deze wijze door dierenartsen bevrucht terwijl ze zelf niet meer in staat zijn om op een natuurlijke manier drachtig te worden.

Ook de geboorte gebeurt niet op natuurlijke wijze. Zowel de pups als de moeder komen in nood bij een natuurlijke bevalling. De kortsnuitige Franse Bulldog bijvoorbeeld heeft het door zijn korte, gedrongen snuit heel snel benauwd, zeker tijdens een bevalling. En door de lichaamsbouw – het dier heeft een slechte rug en zeer nauwe bekken – lukt het zelden om op een normale manier pups op de wereld te zetten.

Hierdoor wacht men het begin van de bevalling meestal niet eens af, maar wordt er een keizersnee in de agenda gezet. Het dier gaat op de geplande dag onder narcose, krijgt een buisje in de luchtwegen zodat het niet kan stikken, en de pups worden gehaald. Dit om sterfte van de moeder en de pups te voorkomen.

De keizersnede als levensreddende ingreep

Volgens de wet is een geplande keizersnee verboden. Artikel 3.4 lid 1 en 2d is daar duidelijk over. De enige indicatie voor een keizersnee is wanneer de bevalling niet voorspoedig verloopt. Ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde geeft duidelijke standpunten weer in de Richtlijn Veterinair handelen wat betreft welzijnsrisico’s bij honden en katten met erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken.

Dat je als dierenarts niet passief kunt toekijken hoe moeder en pups sterven tijdens de bevalling is niet meer dan logisch. Als dat nodig is, moet er door de kundige handen van de dierenarts een keizersnede – bedoeld als levensreddende operatie! – uitgevoerd worden. Hierna moet er voorkomen worden dat het dier opnieuw drachtig wordt… Bij veel kortsnuitige hondenrassen gebeurt dit echter dit.

Verandering bij dierenartsen

Gelukkig is er een verandering gaande en zijn er dierenartsen die nu openlijk laten blijken niet mee te werken aan dergelijke fokpraktijken. Allereerst spreken dierenartsen zich openlijk uit tegen het fokken en kopen van mopshonden en Franse Bulldogs met veel te korte snuiten. In de tweede plaats laten dierenartsen weten niet meer mee te werken aan kunstmatige inseminaties en een geplande keizersnede.

Dierenartsen spreken zich uit tegen te korte snuiten

De Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde en Caring Vets spraken zich eind 2017 openlijk uit tegen het fokken en kopen van mopshonden en Franse Bulldogs met veel te korte snuiten. Dit was een goede eerste stap tegen deze foute fokpraktijken en het droeg bij aan de bewustwording bij pupkopers.

Wettelijke fokcriteria voor het fokken met kortsnuitige honden

Sinds maart 2019 zijn er gelukkig richtlijnen vanuit de overheid gekomen die precies aangeven wanneer er wel of niet met een hond gefokt mag worden. Als de snuit te kort is of de neusgaten zijn afgesloten dan mag dat niet. Dit is simpelweg vast te stellen door te meten.

Dierenartsen weigeren kunstmatige inseminatie en eisen schedelmeting

Dierenkliniek Oude-Tonge is hier hierover heel duidelijk en schrijft op hun website dat ze niet meewerken aan de fokkerij die volgens de wet verboden is. Bij twijfel over de snuitlengte van een hond die voor drachtigheidsbegeleiding wordt aangeboden eisen ze eerst een schedelmeting. Zo schrijven ze:

Bij bloedafname voor een progesteronmeting van een hond die valt onder de categorie kortsnuitig, zal eerst een schedelmeting gedaan worden door de behandelend dierenarts. Deze schedelmeting wordt gedaan volgens de criteria opgesteld in het rapport fokken met kortsnuitige honden. Progesteron wordt alleen gemeten op het moment dat de hond aan de gestelde eisen voldoet.

Chapeau! Dat alle dierenartsen dit voorbeeld volgen

Een dikke pluim voor de dierenartsen van deze kliniek. Zij geven een duidelijk voorbeeld van waar we met zijn allen naartoe moeten.

Kelly Kessen, dierenarts

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts voor gezelschapsdieren werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.