Dieren jarenlang verwaarloosd, boeren krijgen opnieuw een kans

risicobedrijf

Afgelopen week stonden twee boeren uit Friesland voor de politierechter vanwege de jarenlange verwaarlozing van de dieren op hun bedrijf. De NVWA constateerde tijdens verschillende inspecties – waarvan de eerste al in mei 2018 plaatsvond! – dat de dieren slecht verzorgd werden. Toch kregen de boeren voor de zoveelste keer de kans om zelf orde op zaken te stellen. Weer laat de rechter de belangen van veehouders zwaarder wegen dan de jarenlange verwaarlozing die de dieren ondergaan. 

Misstanden sinds 2018 onveranderd

In mei 2018 constateerde de NVWA dat een groot aantal runderen op het bedrijf van een boer uit Walterswâld op vervuilde plekken stond. Een week later bleek dat de situatie nauwelijks was verbeterd. Vervolgens kwam de NVWA pas in februari 2019 weer langs voor een herinspectie. Nog steeds waren de problemen niet opgelost! 

De rechter stelt de indruk te hebben dat het de boer boven het hoofd groeide. Toch krijgt de boer wederom de kans om zelf orde op zaken te stellen. Pas als bij een volgende controle blijkt dat dit niet is gelukt, gaat het bedrijf drie maanden op slot, zo bepaalde de rechter. Ondertussen worden de dieren al ruim twee jaar aan hun lot overgelaten.

Vervuilde plekken, geen droge ligplaats

Een vergelijkbare zaak deed zich voor bij een boer uit Sumar. In oktober vorig jaar en in maart van dit jaar constateerde de NVWA dat ook op dit bedrijf runderen in te veel mest stonden en geen droge ligplaats hadden. Ook was er een pony met een in de huid gegroeid halster, hadden 21 schapen geen oormerk en waren zes kadavers niet tijdig aangemeld. 

De boer vond zelf dat hij niks verkeerd had gedaan. Dat was de officier van justitie niet met hem eens. “U bent hartstikke eigenwijs, u denkt dat u het goed doet maar dat is niet zo.”, aldus de officier van justitie, die vroeg om een onvoorwaardelijke stillegging van drie maanden. De rechter maakte er een voorwaardelijke stillegging van een half jaar van. Ook in deze zaak moet het bedrijf dus pas dicht (voor een half jaar) als de problemen bij de volgende controle nog steeds niet zijn opgelost. 

Structureel dierenleed

Er zijn honderden van dit soort risicobedrijven in Nederland. Op deze boerderijen is het structurele dierenleed vaak gigantisch. Toch wordt er ondanks ernstige overtredingen zelden echt adequaat ingegrepen. Er gaan vaak jaren overheen voor de dieren uit hun ellendige situatie worden gehaald. Dat is onacceptabel. De overheid dient er immers voor te zorgen dat dieren beschermd worden en dat de wet wordt gehandhaafd. 

Dieren de dupe

Ook in deze twee zaken laat de rechter het belang van de veehouder weer zwaarder wegen dan de jarenlange verwaarlozing die de dieren ondergaan. Dus creperen de dieren bij boeren die structureel de wet overtreden en niet in staat zijn voor dieren te zorgen, onder toeziend oog van de NVWA die jarenlang gemiddeld twee keer per jaar op bezoek komt.
 

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!