Bloedboerderijen

In Zuid-Amerika worden op grote schaal paarden mishandeld op zogenaamde 'bloedboerderijen'. Hier worden merries kunstmatig drachtig gemaakt waarna hun bloed wordt geoogst.

Het bloed van drachtige merries bevat PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropine), een hormoon dat Europese veehouders gebruiken om de vruchtbaarheid te verhogen van zeugen en melkkoeien. Deze omstreden toepassing is medisch onnodig en er zijn bovendien synthetische alternatieven voor PMSG maar dat weerhoudt de veesector er niet van om het omstreden middel te blijven gebruiken.

Grof geweld tegen drachtige merries

De merries worden in Zuid-Amerika gehouden op grote weides. Zieke en kreupele dieren creperen want er is geen medische zorg, de weides liggen vol met kadavers..Bij drachtige merries wordt twee tot drie maal per week tot wel 10 liter bloed per keer afgenomen. Vaak met grof geweld. Als de dracht niet langer gewenst is, worden de dieren bruut geaborteerd. 

Dier&Recht pleit voor een Europees verbod op de import van PMSG uit Zuid Amerika. Daarnaast roepen we Nederlandse veehouders en dierenartsen op om per direct te stoppen met het gebruik van middelen die PMSG bevatten.

Deel deze misstand