Bloedboerderijen

38.592 mensen hebben getekend!

0
40.000

Ja, ik teken nu tegen het aftappen van bloed bij paarden!

In Zuid-Amerika worden bij tienduizenden drachtige merries grote hoeveelheden bloed afgetapt om het hormoon PMSG te winnen. Dit hormoon wordt in ons land gebruikt om de vruchtbaarheid van zeugen en melkkoeien te verhogen. Het aftappen gebeurt zonder enige zorg voor het welzijn en de gezondheid van de merries of hun veulens.

Wij vinden het onacceptabel dat bij Zuid-Amerikaanse paarden bloed wordt afgetapt voor de Europese vee-industrie. Roep samen met ons Nederlandse varkenshouders, melkveehouders en dierenartsen op om te stoppen met het gebruik van middelen die PMSG bevatten.

Lees hier de volledige tekst van de e-mail

Deze actie is afgelopen op dinsdag 2 januari. Het is helaas niet meer mogelijk om te tekenen.

Meer doen voor de paarden?

Word donateur

Tienduizenden paarden systematisch mishandeld

Op bloedboerderijen in Zuid-Amerika worden tienduizenden drachtige merries systematisch mishandeld. Zonder enige zorg voor hun welzijn en gezondheid of dat van hun veulens neemt men grote hoeveelheden bloed bij hen af, voor de winning van het hormoon PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropine). Dit hormoon wordt in ons land gebruikt om de vruchtbaarheid van zeugen en melkkoeien te verhogen. Deze behandeling staat al jaren om ethische redenen ter discussie. Bovendien bestaan er synthetische alternatieven voor PMSG.

De misstanden kwamen aan het licht door onderzoek van Animal Welfare Foundation en Tierschützbund Zürich. Twee- tot driemaal per week wordt er tien liter bloed (per keer!) bij de merries afgetapt. De dieren lijden aan ernstige bloedarmoede en lopen als gevolg van een verlaagde weerstand veel infecties op. De merries worden na een maand of vijf meestal geaborteerd. Zieke en kreupele dieren creperen, want medische zorg is er niet. De weiden liggen vaak vol kadavers.

De Nederlandse politiek moet aandringen op een importverbod van PMSG voor de Europese Unie. EU-landen behoren tot de belangrijkste importeurs van PMSG uit Zuid-Amerika; met een Europees importverbod kan dus de mishandeling van duizenden paarden voorkomen worden. Voor het zover is, moeten een meerderheid van de EU-landen en de Europese Commissie echter instemmen met zo’n verbod.

In afwachting van een importverbod in de EU roepen wij daarom de Nederlandse varkenshouders, melkveehouders en dierenartsen op om te stoppen met het gebruik van middelen die PMSG bevatten, en te vragen naar synthetische alternatieven.

Campagnenieuws

foto paard

Naar aanleiding van onze PMSG-campagne heeft de KNMvD, de beroepsorganisatie voor dierenartsen, een standpunt over het gebruik van diergeneesmiddelen met PMSG gepubliceerd.

Lees verder...

Niet alleen de paarden zijn het slachtoffer

Het PMSG-drama beperkt zich niet tot de drachtige merries en hun veulens op de bloedboerderijen in Zuid-Amerika. Er zijn ook slachtoffers dichter bij huis: onze eigen varkens en runderen.

Lees verder...

Aan bloedpaarden kleeft letterlijk bloed. Er wordt bloed bij ze afgetapt. Véél bloed. Vaak worden ze daarbij tot bloedens toe geslagen en geschopt. Op wrede wijze worden er miskramen bij hen opgewekt.

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht