Bloedboerderijen

28.664 mensen hebben getekend!

0
40.000

Ja, ik teken nu tegen het aftappen van bloed bij paarden!

In Zuid-Amerika worden bij tienduizenden drachtige merries grote hoeveelheden bloed afgetapt om het hormoon PMSG te winnen. Dit hormoon wordt in ons land gebruikt om de vruchtbaarheid van zeugen en melkkoeien te verhogen. Het aftappen gebeurt zonder enige zorg voor het welzijn en gezondheid van de merries of dat van hun veulens.

Wij vinden het onacceptabel dat bij Zuid-Amerikaanse paarden bloed wordt afgetapt voor de Europese vee-industrie. Roep samen met ons Nederlandse varkenshouders, melkveehouders en dierenartsen op om te stoppen met het gebruik van middelen die PMSG bevatten.

Lees hier de volledige tekst van de e-mail

Vul je gegevens in en klik op verstuur.

Zojuist getekend

1 uur 36 min
anja eigenbrood
5 uur 15 min
Sylvia Geers
5 uur 57 min
Coby Verweij
6 uur 8 min
Greet Tuininga
6 uur 11 min
Anoniem

Tienduizenden paarden systematisch mishandeld

Op bloedboerderijen in Zuid-Amerika worden tienduizenden drachtige merries systematisch mishandeld. Zonder enige zorg voor hun welzijn en gezondheid of dat van hun veulens neemt men grote hoeveelheden bloed bij hen af, voor de winning van het hormoon PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropine). Dit hormoon wordt in ons land gebruikt om de vruchtbaarheid van zeugen en melkkoeien te verhogen. Deze behandeling staat al jaren om ethische redenen ter discussie. Bovendien bestaan er synthetische alternatieven voor PMSG.

De misstanden kwamen aan het licht door onderzoek van Animal Welfare Foundation en Tierschützbund Zürich. Twee- tot driemaal per week wordt er tien liter bloed (per keer!) bij de merries afgetapt. De dieren lijden aan ernstige bloedarmoede en lopen als gevolg van een verlaagde weerstand veel infecties op. De merries worden na een maand of vijf meestal geaborteerd. Zieke en kreupele dieren creperen, want medische zorg is er niet. De weiden liggen vaak vol kadavers.

De Nederlandse politiek moet aandringen op een importverbod van PMSG voor de Europese Unie. EU-landen behoren tot de belangrijkste importeurs van PMSG uit Zuid-Amerika; met een Europees importverbod kan dus de mishandeling van duizenden paarden voorkomen worden. Voor het zover is, moeten een meerderheid van de EU-landen en de Europese Commissie echter instemmen met zo’n verbod.

In afwachting van een importverbod in de EU roepen wij daarom de Nederlandse varkenshouders, melkveehouders en dierenartsen op om te stoppen met het gebruik van middelen die PMSG bevatten, en te vragen naar synthetische alternatieven.

Campagnenieuws

Aan bloedpaarden kleeft letterlijk bloed. Er wordt bloed bij ze afgetapt. Véél bloed. Vaak worden ze daarbij tot bloedens toe geslagen en geschopt. Op wrede wijze worden er miskramen bij hen opgewekt.

Lees verder...

Drachtige merrie

De merries zijn de hoofdrolspeelsters in dit drama, maar vurig zijn ze niet. Ook hengsten spelen een rol, want de merries moeten zwanger worden. En er zijn ongeboren veulens – die nooit het licht zullen zien.

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht