Ziek van de vee-industrie

Ziek kalf antibiotica

Meer dan de helft van de kalveren wordt doodziek in de vee-industrie. Te vroeg gescheiden van hun moeder, kortademig en uitgeput, worden ze op de been gehouden met antibiotica. De kalverhouderij kan niet bestaan zonder antibiotica: minder gebruik leidt tot nog meer dode dieren.

De kalverhouderij is onhoudbaar en moet ophouden te bestaan. Er zijn alternatieven voorhanden waarbij kalfjes een natuurlijk en gezond leven kunnen hebben. Zolang ze melk drinken, horen de jonge dieren bij hun moeder. En als ze op de melkveehouderij opgroeien, hoeven kalveren niet op transport.

Tot nu hebben onze acties geen blijvende oplossing gebracht. Toezeggingen van het ministerie van Landbouw dat de kalversector moet verduurzamen, leiden tot niets! Daarom gaat onze strijd door. En jouw hulp is hard nodig.

Help de kalveren met een maandelijkse donatie. Steun onze campagne tegen de kalverhouderij.

Deel deze pagina