Stop hondenshows!

Gesloten

Stop hondenshows!

10.274 mensen hebben getekend!

10.274
Update: succes!
In de Rai van Amsterdam vinden geen hondenshows meer plaats sinds de vergunningen hiervoor in 2018 ten einde liepen. De gemeenteraad is het met ons een dat hondenshows zeer dieronvriendelijke evenementen zijn, en om die reden werden de vergunningen hiervoor niet verlengd.

Hondenshows: een bron van ellende voor rashonden en hondenrassen!

Hondenshows zijn een ramp voor rashonden en hondenrassen. Ze stimuleren het fokken van zieke, misvormde dieren en dragen bij aan verkleining van de genenpool – met inteelt en erfelijke ziekten als gevolg.

Hondenshows zetten aan tot doorfokken met de grootste kneuzen

De showwinnaars zijn vaak de honden met de meest bizarre uiterlijke kenmerken, zoals extreem veel haar, platte neuzen, kromme poten en diepe rimpels. Juist deze honden zijn populair om verder mee te fokken. Een winnende reu is een zeer gewilde zaadverstrekker. Zo’n mannetje kan tientallen tot honderden nakomelingen verwekken binnen een genenpool die tóch al klein is.

Hondenshows vergroten dus het inteeltprobleem – waarmee ze fors bijdragen aan het ontstaan van erfelijke ziekten en degeneratie van de rassen. Ze stimuleren ook het bewust fokken op kwalen en ziekten, veel uiterlijke raskenmerken zijn symptomen van onderliggende kwalen. Naarmate er verder wordt doorgefokt met deze honden, worden de uiterlijke kenmerken extremer, en de genenpool kleiner. De rashonden (en de hondenrassen) worden dus steeds zieker!

Mismaaktheid en ziekten als raskenmerken

Zo is de bizarre situatie ontstaan dat mismaaktheid en ziekte bij veel rashonden behoren tot de raskenmerken. De rol van de rashondenshows hierin is groot. De shows zijn een stuwende kracht achter verboden fokpraktijken in de zin van artikel 3.4 Besluit houders van dieren: “Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.”

Hondenshows zijn uitermate stressvol voor honden

De shows zelf zijn een bron van stress voor de deelnemende honden. Ze zitten een groot deel van de dag vast in een kooi. Ze kunnen zich niet terugtrekken van de harde geluiden, de nabijheid van andere honden en de aanrakingen door vreemde mensen. Er wordt aan ze gefrunnikt, want ze moeten ‘mooi’ zijn. Ze moeten hun behoefte ophouden, want ze kunnen niet fatsoenlijk uitgelaten worden. Kortom: de honden staan bol van de stress.

Verbod op hondenshows

Dier&Recht eist een verbod op hondenshows! Deze evenementen spelen een cruciale rol bij het fokken van zieke honden, en de degeneratie van hondenrassen! En voor de deelnemende honden zijn ze een ramp.

Help de honden!

Vind jij ook dat er een einde moet komen aan de hondenshows? Teken nu de petitie en maak samen met ons een einde aan dit dieronvriendelijke fenomeen!


Stop dog shows

Dog shows: a disastrous spectacle for purebred dogs and dog breeds

Dog shows are a horrible ordeal for purebred dogs and dog breeds. Shows promote breeding with unhealthy, deformed animals and contribute to a reduced gene pool, with inbreeding and hereditary diseases as a result.

Dog shows encourage breeding with the biggest aberations

Dog shows are often won by dogs that have the most bizarre physical characteristics, such as extreme coats, flat noses, bowed legs and deep folds of skin. Incredibly, these animals are used for breeding. A champion male dog is in great demand for his sperm. One male can sire tens if not hundreds of offspring with a gene pool that is already concentrated as it is.

So dog shows aggravate the problem of inbreeding and as such are a significant factor in contributing to hereditary diseases and the degeneration of breeds. Shows also promote the deliberate breeding of ailments and diseases, because many breed characteristics are the manifestation of exactly that. And as these dogs are bred continually, the physical appearance becomes more extreme and the gene pool even smaller. So pedigree dogs (and dog breeds) are becoming increasingly unhealthy.

Deformity and illnesses as a breed standard

That means we are now faced with a bizarre situation - deformity and illness have actually become a breeding standard. The role of dog shows is considerable. In fact, shows are a driving force behind illegal breeding practices in the sense of Article 3.4 of the Dutch Animal Keepers Decree, “It is prohibited to breed companion animals in a manner that harms the health and welfare of the parent or its offspring.”

Dog shows are highly stressful to dogs

The shows itself are a source of stress for participating dogs. They are crated for a large part of the day. They are unable to retreat from loud noises, the proximity of other dogs, being touched by strangers. They are constantly primped because they have to look ‘their best’. They have to hold in their urine or stool because they cannot be exercised properly. In short: the dogs are completely stressed out – and there is nothing positive in return.

Ban on dog shows

Dier&Recht is demanding a ban on dog shows. These events play a significant role in breeding with unhealthy animals and in the degeneration of dog breeds. In the short-term, they are a nightmare for the participating dogs.

Help these dogs!

Do you agree that dog shows must not be allowed to exist? Sign the petition today and help us end this disastrous spectacle.

In de media

| Dogzine.nl | Minister: "Geen verbod op hondenshows"
| Delimburger.nl | Hondenshow Maastricht onder de loep na kritiek
| Jeugdjournaal | Worden alle hondenshows verboden?
| NPO Radio 1 Journaal | Petitie tegen hondenshows
| Dogzine | World Dog Show 2018
| Jeugdjournaal | 33.500 honden bij elkaar op show in Amsterdam
| Dierenbescherming.nl | Zo ziek als een hond
| Hartvannederland.nl | Demonstratie bij grootste hondenfestijn ter wereld
| Kro-ncrv.nl/laatopeen | Hondenshows
| Kro-ncrv.nl/laatopeen | Laat op één: Hondenshows
| NPO Radio 1 Journaal | NOS Radio 1 Journaal: World Dog Show 2018
| Parool.nl | Een hondenshow, kan dat nog?
| Telegraaf.nl | Piet Hellemans woest om uitbuiting showhonden
| Noordhollandsdagblad.nl | Spionnen naar grootste hondenshow ter wereld
| Telegraaf.nl | Voor of tegen: de show gaat door
| ND.nl | Amsterdam wil af van 'honden-WK'
| EditieNL | "Stop met hondenshows"
| EditieNL | Stop met hondenshows
Gesloten

Dier&Recht start een rechtszaak tegen de grootste Nederlandse kalverslachter om een einde te maken aan de import van Ierse kalfjes. Word jij medestander in onze juridische strijd?

Ja, ik wil een verbod op hondenshows! Yes, I want a ban on dog shows! 

Hondenshows zijn schadelijk voor het welzijn en de gezondheid van honden. De shows veroorzaken chronische stress, dragen bij aan inteelt, en stimuleren het fokken op extreme misvormingen. Winnaars van hondenshows zijn vaak verliezers op het gebied van gezondheid.


Dog shows are detrimental to dog health and dog welfare. They cause chronic stress, contribute to inbreeding, and promote the breeding of extreme deformities. Winners at dog shows are often losers in terms of health.

Lees hier de volledige tekst

Petitietekst stop hondenshows 

Aan minister Carola Schouten

Ik maak me grote zorgen over de negatieve invloed die hondenshows hebben op de gezondheid van hondenrassen, en op het welzijn van rashonden.

Hondenshows stimuleren het doorfokken met de ongezondste honden

De winnaars van rashondenshows zijn vaak de honden met de meest extreme uiterlijke kenmerken: de ongezondste honden dus. Juist met deze honden wordt vaak verder gefokt. Daardoor wordt de rashondenpopulatie steeds zieker.

Hondenshows stimuleren inteelt

Doordat een winnende reu vaak heel veel nakomelingen krijgt, wordt de genenpool kleiner, en de kans op inteelt en erfelijke aandoeningen groter. Ook dit draagt bij tot een steeds ziekere populatie.

Hondenshows dragen bij aan het overtreden van de wet!

Rashondenshows stimuleren en belonen het fokken op schadelijke raskenmerken. Dergelijke fokpraktijken zijn bij wet verboden. In artikel 3.4 Besluit houders van dieren staat: “Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.”

Showhonden hebben veel stress

Populaire rashonden gaan van show naar show. Ze zijn een groot deel van het jaar op transport. Het verblijf en optreden op de shows zelf is bijzonder stressvol. De honden zitten een groot deel van de dag in een kooi, kunnen zich niet terugtrekken uit de drukte, moeten zich aanrakingen en gefrut laten welgevallen, lopen bij hun ‘optreden’ aan een strak lijntje, en worden niet fatsoenlijk uitgelaten.

Mijn oproep

Ik roep u op, in het belang van de dieren, om hondenshows te verbieden, om ervoor te zorgen dat rashonden weer gezonde honden kunnen worden, en simpelweg om de wet te handhaven!

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)


Petition to ban dog shows 

To Minister Carola Schouten

I am very worried about the negative impact that dog shows have on the health of dog breeds and the welfare of pedigree dogs.

Dog shows promote breeding with the most unhealthy dogs

The dogs that win at shows are usually dogs that have the most extreme physical characteristics, making them the unhealthiest dogs. And precisely these dogs are most often used for breeding. As a result the population of purebred dogs is becoming unhealthier.

Dog shows promote inbreeding

The champion male is in great demand and often sires many offspring. That reduces the gene pool and increases the chance of inbreeding and hereditary conditions. It is also a contributing factor to an increasingly unhealthy population.

Dog shows partly contribute to law-breaking!

Shows for purebred dogs promote and reward the breeding of harmful characteristics. These breeding practices are prohibited by law. Article 3.4 of the Dutch Animal Keepers Decree stipulates “It is prohibited to breed companion animals in a manner that harms the health and welfare of the parent or its offspring.”

Show dogs suffer a lot of stress

Popular purebred dogs are taken from show to show. They are on the road for a large part of the year. The accommodation at shows and the show ring itself is highly stressful. Dogs are cooped up in benches for a large part of the day and cannot escape the busy and noisy surroundings. They are subjected to touching and endless grooming, have to ‘perform’ on a tight leash with choke chain and are not properly exercised.

Call for a ban

In the interests of the animals, I call on you to ban dog shows to ensure purebred dogs can become healthy again and, well, to just enforce the law!

Yours sincerely,

First and last name (will be filled in automatically)

Statusbericht


Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de dieren?
Doneer nu!

    Deel deze campagne