Exercise induced collapse (EIC) (instorten door inspanning)

Categorie
Zenuwstelsel
Ernst
Ernstig
Behandelbaarheid
Slecht
Symptomen
Bewegingsbeperktheid, Gedeeltelijke of volledige verlamming, Koorts, Spierfunctieverlies

Beschrijving

Exercise induced collapse (EIC) is een aandoening aan het zenuwstelsel waarbij honden instorten na (extreme) inspanning. Bij deze aandoening gaat het fout bij de zenuwoverdracht van zenuwcel naar spiercel. Door een fout in het DNA kunnen de blaasjes die betrokken zijn bij de zenuwoverdracht niet snel genoeg gemaakt worden, waardoor er geen prikkeling mogelijk is. Daardoor verslappen de spieren. Soms zijn alleen de achterpoten verslapt – en zakt de hond door zijn achterlijf. Maar als alle spieren verslappen kan de hond zich helemaal niet bewegen. Dan zakt hij door zijn poten en ligt op de grond. De hond is gewoon bij bewustzijn. Ook kan de temperatuur van de hond heel hoog worden. Het is niet bekend wat hier precies de oorzaak van is, maar zo'n hoge lichaamstemperatuur is levensbedreigend voor de hond. Een aanval duurt vijf tot vijfentwintig minuten. Daarna knapt de hond langzaam op en kan weer lopen.

Bij de meeste rassen vererft de ziekte autosomaal recessief.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door een dierenarts op basis van verschijnselen en nadat andere ziektes uitgesloten zijn. Voor veel rassen kan de diagnose met zekerheid worden gesteld door middel van een DNA-test.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk. Helaas kunnen veel honden met deze aandoening niet normaal spelen of rennen. In een aantal gevallen is euthanasie de enige optie omdat het leven niet draaglijk is. Als er een DNA-test beschikbaar is, kan met een goed fokbeleid de aandoening voorkomen worden.

Deel deze pagina