Veel antibiotica, weinig welzijn in de kalverhouderij

Hoewel het antibioticagebruik in de Nederlandse kalversector de afgelopen tien jaar is gehalveerd, blijft de inzet van antibiotica onverantwoord hoog. Door de manier van houden zijn kalveren enorm vatbaar voor infecties zoals diarree en luchtwegaandoeningen. Dit leidt tot een toename van ziekte en sterfte, en tot een veel te hoog antibioticagebruik in de kalverhouderij.

Om vleeskalveren slechts een halfjaar in leven te houden, krijgen de dieren standaard twee á drie kuren antibiotica. Dit vergroot het risico op de vorming van resistente bacteriën. Doorgaan op de oude voet is een onverantwoord risico voor het welzijn van de kalveren én voor de volksgezondheid. Er is voor ‘restkalveren’ (vleeskalveren zijn een restproduct van de melkveehouderij) een andere oplossing nodig dan de huidige vleeskalverhouderij.

Language
Geschreven door
Thumbnail
Aangemaakt op
Grootte
Deel deze pagina