Epilepsie Protocol Cane Corso Inventarisatie, Analyse, Beleid en Behandeling

In 2016 heeft de Cane Corso Club Nederland een gezondheidsinventarisatie onderzoek laten verrichten onder de in Nederland voorkomende populatie. Doel van het onderzoek was het inventariseren van de meest voorkomende gezondheidsproblemen. Indien nodig kunnen op basis hiervan regels of richtlijnen worden opgesteld die de gezondheid van het ras kunnen verbeteren, dan wel die ons ras kunnen behoeden voor welzijnsproblemen. Het bestuur van de CCCN heeft naar aanleiding hiervan onlangs in samenspraak met de commissie fokkerij en gezondheid (van de Raad van Beheer) besloten een protocol op te stellen omtrent het omgaan met- en voorkomen van epilepsie. Ook geven we advies bij het behandelen van honden die lijden aan epilepsie. Hoewel geen enkele aandoening of ziekte gewenst is wordt epilepsie door eigenaren meestal ervaren als een levens ontwrichtende aandoening.

Deel deze pagina