Verlies hoger beroep zuivelcampagne

verboden zuivelposter

Dier&Recht verliest hoger beroep maar verlengt Stoppen met Zuivel-campagne

Dier&Recht mag niet als feit presenteren dat het direct na de geboorte scheiden van kalf en koe ernstig dierenleed veroorzaakt. Zo oordeelt het gerechtshof Amsterdam vandaag. Het Hof stelt dat de poster met de tekst ‘Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed’ boeren in een negatief daglicht plaatst en bekrachtigt het eerdere vonnis van de rechtbank Amsterdam. Dier&Recht is bijzonder teleurgesteld over deze uitspraak en overweegt een bodemprocedure.

Publiekscampagne Stoppen met Zuivel

Dier&Recht startte vorig jaar een campagne om consumenten te helpen bij het stoppen met zuivel. Grote posters in de publieke ruimte toonden zuivelproducten met een waarschuwing op de verpakking, vergelijkbaar met die op sigarettenpakjes. De waarschuwingen informeerden over het kalverleed achter zuivel en verwezen naar de website stoppenmetzuivel.nl.

Ernstig dierenleed

Boerenactiegroep Agractie spande een kort geding aan tegen Dier&Recht. In september oordeelde rechtbank Amsterdam dat Dier&Recht een van de posters uit de campagne moest verwijderen. De dierenbeschermingsorganisatie ging daarop in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Uitspraak hoger beroep

Na een zitting op 7 december 2021 komt het gerechtshof Amsterdam vandaag met een uitspraak. Het hof oordeelt dat Dier&Recht in haar publiekscampagne tegen de consumptie van zuivel niet mag claimen dat het direct bij de geboorte weghalen van kalveren bij hun moeder ernstig dierenleed veroorzaakt. Het Hof erkent wel de gezondheidsproblemen van de kalveren maar acht niet bewezen dat deze scheiding onlosmakelijk is verbonden met het ernstige leed waar een kalf in zijn korte leven mee te maken krijgt.

Onbegrijpelijk arrest

Directeur van Dier&Recht Frederieke Schouten: “Kalfjes worden na de geboorte weggehaald bij hun moeder en leven daarna wekenlang in isolatie. Dat veroorzaakt allerlei sociale problemen, angst en stress. Ook worden ze vaker ziek en gaan er meer kalfjes dood zonder moederzorg. Het is toch bizar dat je dit als dierenrechtenorganisatie geen 'ernstig dierenleed' mag noemen? De zuivelindustrie mag jarenlang verkondigen dat ‘melk goed voor elk’ is, ook al is meer dan de helft van 31-05-2022 09:53 Smart.pr https://varkensinnood.smart.pr/#/mailings/345094 2/2 de wereldbevolking lactose-intolerant. Maar als wij zeggen dat kalfjes ernstig lijden omdat ze moederloos opgroeien, ziek worden en doodgaan, dan gaat dat ineens te ver?”

Bodemprocedure en herstart campagne

Dier&Recht overweegt een bodemprocedure en verlengt in de tussentijd de veelbesproken campagne. De posters over het dierenleed achter zuivel zijn vanaf vandaag weer te zien in bushokjes en andere publieke plaatsen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Haarlem.

Deel deze pagina