Zet dierenbelangen centraal bij hervorming landbouw

Posteractie in Den Haag
Dier&Recht en Varkens in Nood starten een postercampagne in Den Haag: “Piet, vergeet ons niet”. Hierin roepen we landbouwminister Piet Adema op om dierenbeschermingsorganisaties te betrekken bij het Landbouwakkoord. Foto: Maarten Nauw/Dier&Recht

De overheid besteedde de afgelopen twee decennia minimaal 4,6 miljard euro aan maatregelen voor verduurzaming van de veehouderij en voor vermindering van uitstoot door de veesector. Deze maatregelen blijken in praktijk nauwelijks te werken en hebben bovendien in veel gevallen een negatieve impact op dierenwelzijn. Dit blijkt uit onderzoek van Dier&Recht en Varkens in Nood.

Desondanks staan in de recent gepresenteerde kabinetsplannen soortgelijke maatregelen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Daarom starten we op 5 december een postercampagne in Den Haag: “Piet, vergeet ons niet”. Hierin roepen wij minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in de week van het begrotingsdebat Landbouw op om dierenbeschermingsorganisaties te betrekken bij het Landbouwakkoord. Die organisaties zijn nu – net als bij de stikstofgesprekken met Remkes – niet uitgenodigd. Daarnaast roepen we op om niet opnieuw te kiezen voor maatregelen die het dierenwelzijn verslechteren.

Maatregelen ten koste van het dier

Afgelopen najaar oordeelde de Raad van State dat emissiearme stalsystemen alleen op papier minder stikstof uitstoten. Minder bekend is dat ze ook een negatief effect hebben op de klauwgezondheid van koeien. De ophoping van mestgassen onder de vloer verhoogt bovendien het risico op explosies. Ook de effectiviteit van luchtwassers blijkt in praktijk sterk tegen te vallen terwijl deze wel flink bijdragen aan de gezondheidsproblemen bij varkens.

Ook heeft het vrijwillig opkopen of verplaatsen van veehouderijen de afgelopen decennia de milieuproblematiek niet opgelost en dierenwelzijnsproblemen in stand gehouden of verergerd. Verplaatsingen van veehouderijen leidden in het verleden tot meer megastallen.

In de kabinetsplannen spelen technische innovaties en vrijwillige regelingen voor opkoop of verplaatsing van veehouderijen toch weer een grote rol.

“Piet, vergeet ons niet”

Samen met Varkens in Nood starten we een petitie en roepen de minister op om dierenbelangen centraal te zetten bij de landbouwhervormingen.

De stikstofcrisis is een dierencrisis. Maar de dieren kunnen niet met tractoren naar Den Haag. Ze worden vaak vergeten, terwijl dieren in de veehouderij samen met de natuur de grootste slachtoffers zijn van het huidige landbouwsysteem. De minister heeft de wettelijke en morele plicht om de belangen van dieren veel sterker mee te wegen in deze historische landbouwtransitie dan nu het geval is.

De toekomst van de agrarische sector wordt NU bepaald, het moet NU over de dieren gaan. Geef jij de dieren een stem? Teken de petitie!

Deel dit artikel