ziek systeem, ziek kalf

Het is meer dan schokkend dat honderdduizenden kalveren in hun korte leven lijden onder pijn en benauwdheid als gevolg van longaandoeningen. De kalveren hebben recht op een beter leven. Teken de petitie en eis dat er een einde komt aan de talloze misstanden in de Nederlandse kalverhouderij!

Lees verder...

Voelen kreeften pijn als ze leven gekookt worden?

Vastgebonden kreeft

Kreeften worden bij de bereiding vrijwel altijd levend gekookt. De vraag of ze daarbij pijn ervaren, past in een lange geschiedenis van pijnlijke misverstanden.

Hebben dieren bewustzijn?
Veel mensen dachten en denken dat dieren geen pijn voelen omdat ze geen bewustzijn hebben. Het lijkt alsof ze pijn voelen, maar ze registreren en ervaren het niet. De beroemde arts, onderzoeker en anatoom Boerhave deed in de 17e eeuw uitgebreid onderzoek op honden. Zonder verdoving en zonder het besef dat de dieren daadwerkelijk leden onder de experimenten. Dieren werden gezien als machines zonder bewustzijn. Omdat de honden desalniettemin tijdens de experimenten enorm blaften en krijsten en de buren begonnen te klagen, sneed hij eenvoudigweg de stembanden door. Dat scheelde een hoop lawaai. Boerhave was een groot geleerde, bezette op een gegeven moment drie van de vijf leerstoelen aan de medische faculteit in Leiden, maar hij was zich van geen kwaad bewust.

Kunnen varkens lijden?
Tot in onze dagen zette deze gedachte zich voort, ondanks de bevindingen van Darwin (“mensen zijn dieren”). Toen varkens massaal in de vee-industrie verdwenen, kwam de vraag naar voren of het wel goed was voor de varkens om opgesloten te zitten in kale, donkere hokken. Zo werden zeugen in die tijd aan de grond vastgebonden. Wat ieder kind van vijf jaar al wist, werd vervolgens door wetenschappers bewezen: varkens vinden het niet leuk in de vee-industrie. Sterker, ze hebben niet alleen vaak pijn en problemen met de gezondheid, maar ze zijn ook apathisch, depressief, agressief of vertonen gestoord, stereotype gedrag. Professor Donald Broom van de Universiteit Cambridge toonde aan dat varkens zelfbewustzijn hebben en dat ze zich heel goed realiseren in wat voor shit bestaan ze zich bevinden.

Baby’s opereren zonder verdoving
Hoe vreemd mensen kunnen denken, blijkt uit het feit dat nog in de jaren zeventig van de 20e eeuw, baby’s vaak zonder verdoving geopereerd werden. Dit vanuit dezelfde gedachte, namelijk dat baby’s geen bewustzijn hebben en dus geen pijn ervaren.

Wat denk je zelf?
Om terug te keren tot de hoofdvraag: ervaren kreeften pijn als ze levend worden gekookt, ondanks dat hun bewustzijn niet is bewezen? Het antwoord is: wat denk je zelf? En als je het niet weet: vraag het een kind van vijf. En vraag je vooral af: waarom zou je het (laten) doen?

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht