De vicieuze cirkel van een mislukte eiwittransitie

kalfje op transport

De Nederlandse overheid en talloze wetenschappelijke organisaties promoten een duurzaam voedingspatroon met minder dierlijke eiwitten. Tegelijkertijd ontvangt de Nederlandse veesector jaarlijks juist honderdduizenden tot miljoenen euro’s EU-subsidie om de dalende consumptie van dierlijke eiwitten tégen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van Dier&Recht. Om een einde te maken aan deze bizarre en tegenstrijdige verspilling van belastinggeld moeten de EU-promotiesubsidies zo snel mogelijk worden stopgezet!

Er is op dit moment sprake van een vicieuze cirkel: hoe beter de voedingsadviezen worden opgevolgd, hoe meer de vlees- en zuivelconsumptie dalen. Hoe meer de consumptie daalt, hoe meer belastinggeld er wordt uitgegeven aan vlees- en zuivelreclames om de consumptie op peil te houden. Waarop de vlees- en zuivelconsumptie weer stijgen.

vicieuze cirkel

Overheid pleit voor minder dierlijke eiwitten

De noodzakelijke overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten is door de overheid vastgelegd in de Transitieagenda Biomassa en voedsel. Die heeft het doel om de verhouding tussen dierlijk- en plantaardig eiwit in ons dieet om te draaien: van 60% dierlijk en 40% plantaardig anno 2021 naar 40% dierlijk en 60% plantaardig in 2050. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving, de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur en de Gezondheidsraad adviseren een lagere consumptie van dierlijke producten.

EU-promotiesubsidies voor dierlijke producten

Maar de EU vindt een daling van de consumptie van dierlijke producten júist een reden om reclamesubsidies te verlenen aan de vlees- en zuivelindustrie. Dit blijkt uit de subsidieaanvragen van goedgekeurde campagnes. Zo krijgt de zuivelindustrie subsidie omdat “de melkmarkt vandaag de dag geconfronteerd wordt met een blijvende crisis als gevolg van een voortdurende daling van de melkconsumptie en een verslechtering van het imago van de markt in de publieke opinie”.

De subsidies worden verleend onder de regeling ‘voorlichtings- en afzetbevorderingsacties van landbouwproducten’. Uit onderzoek van Dier&Recht blijkt dat Europese bedrijven in de periode 2017-2020 via deze regeling in totaal maar liefst 163 miljoen euro hebben ontvangen voor vlees- en zuivelreclames.

Nederlandse veesector krijgt 6 miljoen euro voor vlees- en zuivelreclame

In die periode ging 34 miljoen euro naar reclamecampagnes die Nederlandse vlees- en zuivelorganisaties samen met andere Europese landen hebben opgezet. Daarvan kwam 5,9 miljoen euro terecht bij de Nederlandse vleessector en ruim 200 duizend euro bij de Nederlandse zuivelsector, samen ruim 6 miljoen euro.

Zo kreeg de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) bijna 750 duizend euro aan subsidie om de consumptie van plofkippenvlees te promoten. De met dit geld opgezette reclamecampagne is ook nog eens misleidend en bevat allerlei onjuiste informatie, zo oordeelde de Reclame Code Commissie (RCC) eind 2020.

RVO organiseert voorlichtingsmiddagen voor subsidieaanvragen

Eerder heeft minister Schouten (LNV) aangegeven dat ze tegen Europese subsidiëring is van deze reclamecampagnes. Maar de overheid blijft helpen bij het aanvragen van deze subsidies voor vlees en zuivelproducten. Zo geeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op haar website uitgebreide informatie over de aanvraagprocedure en organiseert zij hiervoor zelfs voorlichtingsmiddagen!

Het is de hoogste tijd om deze vicieuze cirkel te doorbreken en vlees en zuivel uit te sluiten van Europese promotiesubsidies. Die zouden alleen gebruikt moeten worden voor duurzame producten.

Wil je op de hoogte blijven van onze campagnes tegen de zuivelindustrie? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)