Succes! Reclame Code Commissie berispt zuivelsector over misleiding klimaatimpact zuivel

melkkoeien
Volgens de Nederlandse zuivelsector is er geen gezond en duurzaam alternatief voor koemelk.

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) beweert op haar website dat er geen duurzaam en gezond plantaardig alternatief is voor de consumptie van zuivel. Consumenten krijgen hiermee een eenzijdig en onjuist beeld voorgeschoteld. Deze week kregen we gelijk van de Reclame Code Commissie.

Volgens NZO is het niet mogelijk om de consumptie van zuivel op een gezonde en duurzame manier te vervangen door plantaardige alternatieven. De belangenorganisatie voor de zuivelindustrie claimt dat plantaardige alternatieven te weinig voedingsstoffen bevatten voor een gezond dieet. Om dit tekort te compenseren zou de consumptie van plantaardige alternatieven enorm moeten toenemen. Het vervangen van dierlijke zuivel door plantaardige alternatieven zou daardoor slechts een zeer beperkte klimaatwinst (lagere CO2 uitstoot) opleveren.

Misleidend en oneerlijk

Deze onzinnige beweringen zijn door ons met succes aangevochten bij de Reclame Code Commissie. Wij wezen daarbij op de onvolledige en onjuiste rekenmethode van de NZO en de wetenschappelijke consensus dat een verlaging van de zuivelproductie wel degelijk leidt tot een flinke daling van CO2-uitstoot. Zo stelt het meest gerenommeerde internationale instituut op het gebied van klimaatverandering IPCC dat voedingspatronen met veel plantaardige eiwitten en weinig vlees- en zuivelproducten bijdragen aan lagere broeikasgasemissies.

Volgens de Reclame Code Commissie zijn de uitingen van de NZO niet alleen misleidend en oneerlijk maar ook in strijd met de Nederlandse Reclame Code en Milieu Reclame Code.

De Reclame Code Commissie roept de zuivelsector op om niet langer op deze wijze reclame te maken. Dat is goed nieuws: door jarenlange reclamecampagnes vol halve waarheden en klinkklare leugens heeft dierlijke zuivel bij veel mensen nog steeds een goed imago. Het is volkomen terecht dat die misleidende claims nu worden afgestraft door de stichting Reclame Code. Zuivel is absoluut niet duurzaam en consumenten moeten de juiste informatie krijgen om bewuste keuzes te kunnen maken.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!