De stamboomhond: een gouden verdienmodel voor Raad van Beheer

Hond (Shutterstock)

De Raad van Beheer heeft een monopolie op het uitgeven van ‘officiële’ stambomen voor rashonden. Maar de Raad verkoopt ook stambomen aan illegaal gefokte honden. Wat is dan nog de waarde van een stamboom?

Drie groepen honden met verschillende spelregels

Een stamboom is niet meer dan een afstammingsbewijs, een papiertje waarop de ouders en voorouders van een hond vermeld staan. Raad van Beheer bepaalt wie een stamboombewijs mag kopen. Voor drie groepen zijn verschillende spelregels opgesteld:

Pups geboren uit stamboomouders: Hiervoor geldt dat ouderhonden niet getest hoeven worden op gezondheid of uiterlijk, met uitzondering van de Engelse Bulldog, de Cavalier King Charles Spaniel en de American staffordshireterriër.

Nakomelingen uit kruisingen: Hiervoor geldt dat de (voor)ouders verplicht op gezondheid en op uiterlijk onderzocht moeten worden. Dit geldt alleen voor de nakomelingen van kruisingen (outcross) die gefokt worden volgens een door de Raad van Beheer goedgekeurd plan.

Pups met stamboomouders waarvoor een fokverbod geldt: Pups die geboren zijn uit stamboomouders die niet voldoen aan de minimale gezondheidseisen die de wet stelt, krijgen wel een officiële stamboom van De Raad van Beheer.

Er zijn rasverenigingen die regels hebben opgesteld waaraan ouderhonden moeten voldoen. De Raad van Beheer hecht hieraan echter geen waarde. Ook een fokker die deze regels niet opvolgt kan gewoon een stamboom kopen.

Reclamecampagne: waarom een stamboomhond?

De Raad van Beheer voert al jaren campagne om de verkoop van stambomen te bevorderen. In hun promotiefolder staan de voordelen van een stamboomhond opgesomd. Het zou gaan om “zo gezond mogelijke, gelukkige en sociale pups!”

Zo gezond mogelijk?

Voor 99 procent van de 330 rassen is geen enkele gezondheidstest verplicht. Toch komt het woord ‘gezond’ maar liefst vijftien keer in de tekst voor. Een gesloten stamboek, (binnen een bepaalt ras worden geen  honden van andere rassen ingekruist) zoals de Raad van Beheer die beheert, leidt tot gezondheidsproblemen door de grote kans op inteelt. Aan de fokkers van een pup van ouders die halfbroer of -zus zijn, wordt nog steeds een stamboom verkocht.

Zo sociaal mogelijk?

Een stamboom heeft geen enkel effect op het sociaal gedrag van honden. De Raad van Beheer heeft bovendien geen weet van of invloed op het sociale gedrag, want voert hierop geen controles uit. 

Zo gelukkig en vrolijk mogelijk?

Zou een pup waarvoor de fokker een stamboom heeft gekocht vrolijker en gelukkiger zijn dan zijn broertje of zusje uit datzelfde nestje waar geen stamboom voor is aangeschaft? Worden pups gelukkiger en vrolijker van een papiertje? Onzin natuurlijk. Het is onmogelijk dat de Raad van Beheer tijdens dat ene bezoekje – als de chipper een chip komt plaatsen en DNA komt afnemen bij de pups –  kan vaststellen wat de mentale staat is van de honden.

Hoe kan de Raad dan stellen dat een stamboompup zo gelukkig en vrolijk mogelijk gefokt wordt? Dat kan de Raad niet.

Een stamboomhond als melkkoe

De stamboom is dé melkkoe van de Raad van Beheer. Het is hun grootste inkomstenbron: ze halen er zo’n 4 miljoen euro per jaar mee binnen. De kosten van een stamboom zijn 85,20 euro, en de verplichte DNA-afname kost 32,50. Totale kosten voor een stamboom per pup bedragen 117,70 euro. Per jaar verkoopt de Raad van Beheer ruim 34 duizend stambomen. 

Geen garantie op een stamboomhond

De voordelen die de Raad van Beheer op haar website en in de folder noemt, zijn geen garantie. De Raad kan niet alle fokkers controleren en doet dit ook niet. De Raad van Beheer is ook niet aansprakelijk wanneer een pup niet zo gezond, vrolijk of sociaal blijkt te zijn als in de folder beloofd wordt.

De Raad van Beheer zegt veel te investeren in gezondheidsonderzoeken van stamboomhonden. Het zijn echter de fokkers die de gezondheidstesten betalen en nog een extra geldelijke afdracht moeten doen voor zij een officieel certificaat kunnen ontvangen van de Raad van Beheer. Neem bijvoorbeeld het bewijs van officiële heupfoto’s: daarvoor moet de fokker 54,10 euro betalen aan de Raad van Beheer.

Goede fokkers de dupe van het stamboombeleid

Dat de Raad van Beheer zelfs stambomen afgeeft aan pups die illegaal gefokt worden, schaadt de fokkers die wel fokken volgens de wet. Veel fokkers doen enorm hun best en maken veel extra kosten om volgens de ‘officiële’ weg allerlei gezondheidsresultaten te vergaren. Zij vragen zich vast ook af wat de meerwaarde van een stamboom nog is.

De enige die wint bij de stamboom is Raad van Beheer zelf

De pups worden van een stamboombewijs in ieder geval niet gezonder, socialer of gelukkiger. Als pups gezond, sociaal en gelukkig zijn is dat de verdienste van fokkers die zich verdiepen in hun ras, waar nodig outcross inzetten en de nodige testen doen.

Raad van Beheer wordt echter wel gelukkiger als je naar het verdienmodel kijkt. In elk geval een stuk rijker!

Steun ons in de strijd voor gezonde rashonden!

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.