Rechtszaak tegen kalverleed: ministerie van LNV schrapt extra subsidie voor welzijnsvloeren

Kalveren

Achter de schermen speelt de rechtszaak van Dier&Recht tegen de Nederlandse staat. We eisen dat de overheid een alternatief voor de harde, gladde roostervloeren in kalverstallen verplicht stelt. Minister Schouten wilde tot nu toe niet verder gaan dan een subsidie voor een beperkt aantal kalverhouders die willen overstappen op diervriendelijke stalvloeren. Inmiddels is gebleken wat deze belofte waard was: 90 procent van de aanvragen is afgewezen! Maar ook kalverhouders die wel al subsidie kregen, blijken nog niet te hebben verbouwd, en verpesten het daarmee voor collega’s die wel serieus werk willen maken van de welzijnsvloeren.

Hout of beton

Vleeskalveren worden hun leven lang gehouden op betonnen of houten roosters die glad zijn van de mest en urine. De vloeren veroorzaken gewrichtsproblemen, glijpartijen, verwondingen en kreupelheid, en worden dan ook al jaren als een hoog scorend ongerief bestempeld in de Ongeriefrapporten van Wageningen University.

In 2017 werd een groot onderzoek naar alternatieve kalvervloeren afgerond. Conclusie: roostervloeren met rubbermatten zorgen voor minder uitglijden en minder gewrichtsproblemen, en nodigen uit tot meer beweging en speelsheid. Toch zette minister Schouten in 2018 een streep door een al in 2007 aangekondigde maatregel die rubbermatten in kalverstallen verplicht stelt.

Subsidie voor welzijnsvloeren

Wel kondigde de minister een subsidieregeling van 12,5 miljoen euro aan voor welzijnsvriendelijke stalvloeren. Een bedrag waarmee in potentie voor zo’n 145.000 kalveren een zachtere vloer gerealiseerd zou kunnen worden. Dit terwijl er bijna een miljoen kalverplaatsen zijn in Nederland. De vraag onder kalverhouders bleek bovendien veel groter dan verwacht. Daarom heeft de sector in 2019 overleg gevoerd met het landbouwministerie over het aanvullen van de subsidiepot.

Slechts 10 procent goedgekeurd

In maart bleek echter dat slechts 10 procent van de nieuwe subsidieaanvragen voor welzijnsvloeren voor vleeskalveren wordt goedgekeurd. Het ministerie wil blijkbaar toch geen extra geld meer besteden aan de diervriendelijke stalvloeren. LTO-vakgroepvoorzitter Wim Thus is teleurgesteld: “Kalverhouders willen hun nek uitsteken. Meer dan vierhonderd van de in totaal twaalfhonderd ondernemers hebben er ingetekend. (…) Heel jammer dat LNV afhaakt nu kalverhouders versneld willen verduurzamen.”

Kalverhouders hamsteren subsidie

Dat is zeker jammer, maar er blijkt meer aan de hand. Er is weliswaar massaal geld geclaimd, maar de meeste kalverhouders hebben hun stallen nog niet verbouwd. Omdat het geld formeel wel al is vergeven, komen veel kalverhouders met serieuze bouwplannen nu niet meer in aanmerking voor subsidie. Daardoor vissen veel jonge, toekomstgerichte boeren nu achter het net, schrijft Food Agri Business.

Tijd voor verbetering

De grote hoeveelheid aanvragen van kalverhouders laat zien dat ook zij hun kalveren een alternatief willen bieden voor de harde, gladde roosters. Toch blijven zowel kalverhouders als het ministerie de broodnodige verbeteringen voor de kalveren uitstellen.

Dat terwijl de huidige harde, gladde roostervloeren simpelweg in strijd zijn met de wet. Daarom legt Dier&Recht de zaak aan de rechter voor. Wij eisen dat de overheid het gebruik van deze schadelijke roosters verbiedt!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)