Rechtszaak tegen illegale roostervloeren eindelijk voor de rechter

liggend kalf
De roorstervloeren in de kalverhouderij zijn verre van comfortabel en zindelijk.

Kale stallen met harde roostervloeren, glibberig van de mest en urine. Anderhalf miljoen Nederlandse vleeskalveren slijten hun korte en ellendige leven op deze akelige vloeren. Dit soort vloeren zijn al lang verboden, maar er wordt niet op gecontroleerd. Onze juridische strijd tegen de roostervloeren begon al jaren geleden, maar de overheid bleef het proces vertragen. Op 4 juni 2024 was het eindelijk zo ver: een zitting bij de bestuursrechter! Nu kunnen we eindelijk opkomen voor de rechten van kalfjes.

Inhoudelijk kunnen we niets zeggen over de zitting. We moeten de uitspraak afwachten en die komt pas na de zomer. Waar gaat het om in deze zaak?

Harde, gladde vloeren

Een kalfje in de intensieve kalverhouderij leeft in een krap hok met een harde houten of betonnen roostervloer, zonder stro. Hij brengt zijn hele, korte leven door op deze harde ondergrond. Zacht liggen is niet mogelijk. Op de gladde vloer glijden de kalveren uit als ze proberen te lopen of spelen. Dat veroorzaakt regelmatig verwondingen.

Jonge kalfjes willen spelen en dartelen met andere kalfjes, maar dat is onmogelijk in deze stallen. Ook rondhuppelen en grazen in de wei is er niet bij – een ‘vleeskalf’ komt zijn hele leven nooit buiten.

Advocaat van de dieren

De wet schrijft duidelijk voor dat kalveren recht hebben op een comfortabele en zindelijke ligplaats. Vloeren moeten stroef zijn. De hokinrichting mag een kalf geen schade toebrengen.

Hoe is het dan mogelijk dat er nog steeds miljoenen kalveren op harde roostervloeren leven? Waar ze in hun eigen ontlasting moeten liggen? Waar ze uitglijden als ze ook maar enige activiteit proberen te ondernemen?

Die vragen wilden we voorleggen aan de rechter, en we zijn al sinds 2020 bezig om dat voor elkaar te krijgen. Met behulp van onze advocaat en veel steun van donateurs konden we bewijsmateriaal verzamelen, wetenschappelijke rapporten doorspitten, twee handhavingsverzoeken indienen, twee bezwaarprocedures starten en zo uiteindelijk een rechtszaak aanspannen.

We hopen dat de rechters het met ons eens zijn: de overheid moet de wet handhaven zodat kalfjes krijgen waar ze recht op hebben: een schone, zachte ligplek en een vloer waarop ze niet uitglijden en zich bezeren.

Stro of aarde

De oplossing is niet ingewikkeld. Een ligruimte met stro, liefst met uitloop naar een weide, is natuurlijk de beste en meest natuurlijke oplossing. Maar zelfs een zachte rubbermat biedt al meer comfort en verlaagt de kans op gewrichtspijn en ongelukken. Onderzoek toont al jaren aan dat kalfjes op een zachte, stroeve bodem veel actiever dan op een harde glibbervloer.

Het is hoog tijd dat kalfjes in Nederland een beter leven krijgen. Wij zetten alles op alles om een einde te maken aan het trieste leven van kalveren in de vleesindustrie!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!