Nog steeds veel eenzame paarden

sociale stal
Zo kan het ook: Gut Schönweide in Duitsland combineert individuele boxen met voldoende ruimte en mogelijkheden voor sociale interactie.

Na een onderzoek voor de Nederlandse overheid concludeerde de Raad voor Dierenaangelegenheden al in 2003 dat eenzaamheid één van de grootste problemen is voor paardenwelzijn. In 2011 verricht Wageningen Universiteit opnieuw onderzoek; in hun rapport scoort eenzaamheid bij paarden qua 'ongerief' een 8 op een schaal van 10. In 2018 doet Dier&Recht zelf onderzoek naar het welzijn van manegepaarden. Daaruit blijkt dat individuele huisvesting nog steeds de standaard is bij ruim 75% van de maneges. Er volgt een aanvullend onderzoek naar eenzaamheid bij paarden in de weide en samen met de Dierenbescherming, FNRS en KNHS organiseren we de campagne Deel je wei, iedereen blij. Ondanks alle duidelijke onderzoeksresultaten worden Nederlandse paarden nog steeds grotendeels individueel gehuisvest. Een bijzonder akelige situatie voor kuddedieren met een enorme behoefte aan sociale interactie.

Chronische stress

Het gebrek aan fysiek contact en gezond sociaal gedrag veroorzaakt chronische stress. Het gaat hierbij niet alleen om paarden die altijd alleen in een wei staan, maar veel vaker om paarden die individueel in een box staan. Dit is vooral een ernstig welzijnsprobleem in de winter, als het grootste deel van de paarden urenlang eenzaam binnen staat.

Eenzaamheid kan leiden tot asociaal gedrag naar soortgenoten of stereotype gedrag. Paarden die na een periode van eenzaamheid weer bij elkaar worden gezet, kunnen agressief reageren omdat ze opnieuw de rangorde moeten bepalen. Het gemis kan ook ‘terugspring’-gedrag veroorzaken waarbij paarden de gemiste interactie zoveel mogelijk willen compenseren door constant contact te zoeken. Zo kunnen eenzame paarden enorm sterk reageren en obsessief gedrag vertonen naar soortgenoten.

Wat kun je doen tegen eenzaamheid?

Om eenzaamheid te voorkomen, is het belangrijk om de vorming van stabiele relaties tussen paarden te faciliteren. Daarvoor dienen paarden minimaal per twee gehuisvest te worden, maar het liefst in een groep die langdurig dezelfde samenstelling behoudt. Paarden vormen vriendschappen met soortgenoten die levenslang kunnen duren. Dat geldt ook voor hengsten.

Voor maneges en pensionstallen is dit wellicht eenvoudig te realiseren, omdat paarden daar vaak voor langere periodes worden ondergebracht. In de zijwanden van boxen kunnen openingen worden gemaakt, die fysiek contact mogelijk maken tussen bevriende paarden. Het is daarbij belangrijk dat paarden elkaar kunnen aanraken en zien, ook als ze liggen of eten.

Wat doet Dier&Recht?

We informeren paardenhouders over het belang van de kudde voor ieder paard. Daarnaast vragen we om handhaving bij bedrijven waar paarden te weinig mogelijkheden krijgen om sociaal gedrag te vertonen. De Wet dieren stelt duidelijk dat ieder dier natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen. Voor deze kuddedieren betekent dat sociaal gedrag.

Ken jij een bedrijf waar paarden het hele jaar door in afgesloten boxen staan zonder sociaal contact, of waar ze helemaal nooit los kunnen lopen? Meld het dan via info@dierenrecht.nl!

Deel dit artikel
Sarah Pesie

Als dierwetenschapper en -gedragsdeskundige ben ik verantwoordelijk voor de wetenschappelijke onderbouwing van de campagnes voor paarden. Ik ben daarnaast ook bijzonder geïnteresseerd in het natuurlijke gedrag van paarden, honden en katten. Met onderzoeken en publicaties informeer ik het publiek over de vele misstanden rond deze dieren. Ik hoop dat mensen zich daardoor meer verdiepen in de belevingswereld van dieren en zo beter begrijpen wat hun dier nodig heeft om gelukkig te zijn.