Fokker van Border Collie met erfelijke epilepsie draait op voor kosten

Border Collie

Goed nieuws: de fokker van een Border Collie met een erfelijke aandoening zal de aankoopsom terugbetalen en een deel van de medische kosten vergoeden. Deze schikking trof Dier&Recht met de fokker van een (inmiddels overleden) Border Collie met erfelijke epilepsie.

Hond D’artan bleek al snel na aankoop last te hebben van clusteraanvallen. De dierenarts constateerde dat er sprake was van erfelijke epilepsie. Tot groot verdriet van de eigenares is D’artan binnen een jaar na de aankoop overleden. Bij de Border Collie is het al geruime tijd bekend dat er epilepsie in het ras voorkomt. In het fokbeleid dient daar rekening mee gehouden te worden. De fokkers van D’artan hebben dat nagelaten.

De eigenares probeerde eerst zelf om de aankoopsom en dierenartskosten terug te krijgen van de fokker. De fokker weigerde, en bood slechts aan de hond te ‘vervangen’. De eigenares wilde daar niet op ingaan. Het vertrouwen in deze fokker was zij inmiddels kwijt. Dat kopers geen genoegen hoeven te nemen met het aanbod om een hond te ‘vervangen’ staat al lang vast. De koopovereenkomst van een hond gaat namelijk niet over een willekeurige hond, maar over een specifieke hond, in dit geval D’artan.

De eigenares benaderde Dier&Recht, en wij vorderden terugbetaling van de aankoopprijs en vergoeding van de gemaakte dierenartskosten. De fokker erkende dat er sprake was van een erfelijke aandoening, en besloot na advies van eigen rechtsbijstand, tot een schikking. Hierin werd terugbetaling van de aankoopsom en vergoeding van een deel van de dierenartskosten toegezegd. De kwestie was daarmee afgedaan.

Het is goed om te benadrukken dat de rechter erkent dat er een verschil is tussen een levend wezen en een industrieel product. De rechtbank Den Haag overwoog bijvoorbeeld in 2010 dat het een miskenning is dat een hond inruilbaar zou zijn. De Wet Dieren gaat uit van de intrinsieke waarde van dieren en niet van hun bedrijfseconomische waarde. Huisdieren als honden en katten maken deel uit van het gezin waarbinnen zij een zekere emotionele rol vervullen, en zodoende kan niet iedere hond als gelijkwaardig worden beschouwd en worden vervangen door een andere hond.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!