Ernstige nalatigheid: levende dieren tussen kadavers

een levende en een dode big
Foto: L214

Tussen de kadavers die bij veehouderijen opgehaald worden, bevinden zich soms ook levende dieren. Deze dieren worden door veehouders samen met de kadavers aangeboden voor vernietiging. Een levend wezen dat achteloos tussen de lijken van soortgenoten wordt gegooid. Een afschuwelijk en onwaardig einde voor dieren die in hun korte leven al zoveel ellende moeten doorstaan.

Verschrikkelijke incidenten

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komt het "zeer incidenteel” voor: een levend dier tussen de kadavers die klaarliggen voor ophaaldienst Rendac. Maar dit soort ‘incidenten’ zouden nóóit mogen voorkomen.

Rendac haalt dieren op die in de stal zijn overleden. Dieren die ziek zijn geweest of zijn geëuthanaseerd omdat ze te zwak of te kreupel waren voor vervoer naar het slachthuis. Als Rendac een nog levend dier aantreft, dan was dit waarschijnlijk zo verzwakt dat het per ongeluk voor dood is aangezien. Een verschrikkelijke fout, waarbij een lijdend dier dat zorg nodig heeft, zonder pardon tussen de kadavers eindigt. 

Ernstige nalatigheid

Een onwaardig einde voor een dier, maar ook een overduidelijk geval van nalatigheid. Volgens de Nederlandse wet is iedere veehouder verplicht om een ziek of gewond dier te voorzien van passende verzorging. Een verzwakt dier in de kadaverton gooien, voldoet daar op geen enkele manier aan. Veehouders die zich hieraan schuldig maken, zouden dan ook gestraft moeten worden.

Geen straf voor veehouders

De NVWA ontvangt altijd een melding van Rendac als er een levend dier wordt aangetroffen. Ze weten dan ook van welke veehouderij het dier afkomstig is. Helaas reageert de NVWA niet altijd op zulke meldingen. Als een inspecteur al langsgaat bij de veehouder, dan blijft een straf vaak uit. Volgens minister Schouten is het lastig om aan te tonen dat een veehouder nalatig is geweest, als het dier in kwestie niet meer aanwezig is op het bedrijf. Een absurde conclusie, want het levende dier ligt tussen de kadavers. Hoeveel bewijs is er nodig dat dit dier niet de verzorging heeft gekregen waar het recht op had?

Handhaving moet beter

De NVWA heeft inmiddels toegezegd om voortaan altijd een bezoek te brengen aan veehouders die een levend dier meegeven aan Rendac. Een stap in de goede richting, maar er zijn ook heldere maatregelen nodig tegen deze ernstige overtreding. De NVWA is daarover in gesprek met het Openbaar Ministerie.

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich in de intensieve veehouderij afspeelt. Dieren worden behandeld als producten en niet als de levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Dier&Recht zet ik me daarom in voor de miljoenen dieren in de Nederlandse vleesindustrie.