Eenzame paarden, hoe nu verder?

Op Valentijnsdag begon de campagne 'Deel je wei, iedereen blij' om eenzaamheid bij paarden tegen te gaan. Sindsdien kregen we meerdere meldingen over paarden die helemaal alleen in een wei staan. Als je een paard alleen in de weide ziet staan, wat kun je dan eigenlijk doen?

Eenzaam paard gezien, wat moet ik doen?
Dier&Recht is geen handhavende instantie, dus wij kunnen niet concreet ingrijpen als een paard alleen staat in de wei. Het is daarbij in Nederland ook niet wettelijk verboden om een paard alleen te houden. De beste optie is daarom om het gesprek aan te gaan met de eigenaar van het eenzame paard. Op www.deeljewei.nl staan veel adviezen van deskundigen die duidelijk uitleggen hoe paarden op een veilige manier samen kunnen leven. Als dat te confronterend voelt, is het ook mogelijk een briefje op het hek te hangen met daarop de website. Bij vermoedens van ernstiger lijden, is het altijd verstandig om daarvan melding te maken bij de dierenpolitie via telefoonnummer 144. 

Wat doen wij tegen de eenzaamheid bij paarden?
Helaas is er nog geen wettelijke verplichting om paarden samen te huisvesten. In andere landen is dit wel zo. In bijvoorbeeld Zweden moet ieder paard minimaal binnen acht meter zicht hebben op een ander paard. Dit vinden we niet genoeg. Wij willen dat ieder paard tenminste een vriendje kan aanraken. Elkaar krabbelen in de nek of andere vriendschappelijke aanrakingen, zijn cruciaal voor een paard om zich goed te voelen. Uiteraard begrijpen we dat zieke paarden in quarantaine niet direct bij een ander paard kan. Maar uiteindelijk moet ieder paard wel die mogelijkheid krijgen om met een soortgenoot te leven.

Wetgeving voor het houden van paarden
Om te zorgen dat ieder paard recht heeft op een vriendje en dit ook gehandhaafd kan worden, zetten we ons in 2019 weer vol in voor paardenwelzijn. Ons hoofddoel is daarbij dat er voor paarden betere, op maat gesneden wetgeving komt. Geen paard hoort eenzaam te zijn. Elk paard hoort goed verzorgd te worden. Wij zijn met liefde de advocaat voor dieren, en zullen dit jaar onder meer met campagnes over paarden in maneges, inteelt bij paarden en misstanden met springpaarden specifiek aandacht vragen voor de rechten van paarden.

Met jouw steun kunnen wij nog meer doen voor paarden. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze campagnes!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht