Door onwettig beleid zal epilepsie bij rashonden toenemen

toller
Epilepsie is een ingrijpende aandoening die veel voorkomt bij rashonden. Het nieuwe beleid van de Raad van Beheer draait de gezondheid van rashonden de nek om.

Afgelopen zaterdag stemde de algemene ledenvergadering van de Raad van Beheer tegen effectief beleid dat epilepsie bij rashonden kan terugdringen. Hierdoor zal epilepsie naar verwachting de komende jaren nog verder toenemen bij rashonden met een stamboom. De Raad van Beheer kiest ervoor om alléén honden die al lijden aan epilepsie uit de fokkerij te halen. Met de ouders van zieke dieren blijft men fokken, terwijl bekend is dat zij epilepsie overdragen aan hun pups.

Epilepsie veelvoorkomende en ernstige ziekte bij rashonden

Epilepsie is een ingrijpende aandoening die veel voorkomt bij rashonden. Epilepsie veroorzaakt spierkrampaanvallen met incontinentie en bewusteloosheid tot gevolg. Voor die honden en hun baasjes is epilepsie het begin van akelig en ontwrichtend traject dat vaak eindigt met de dood van het dier.

Het gekozen beleid doet niets om epilepsie terug te dringen

De organisatie komt met zogenaamd ‘nieuw’ beleid. Men zegt nu toe om niet langer te fokken met honden die lijden aan epilepsie. Maar om epilepsie bij rashonden terug te dringen, is er meer nodig. Ook ouders, broers en zussen van honden met epilepsie moeten uit de fokkerij worden gehaald.

Dierenarts, neuroloog en epilepsie-expert Paul Mandigers was aanwezig bij deze ledenvergadering en schrijft: “Ik heb aan de aanwezige rasverenigingen uitgelegd dat het gekozen beleid betekent dat je effectief níéts doet. Op populatiegenetisch niveau verandert de frequentie niet. Dus een ras met een frequentie van vijf procent epilepsie blijft deze frequentie houden. Maar liefst twee derde van de aanwezige rasverenigingen stemde voor dit voorstel. Ik ben met stomheid geslagen. Hoe is het mogelijk dat rasverenigingen voor zo’n beleid kiezen?”

Dier&Recht strijdt tegen epilepsie met openbaar meldpunt

Wij hebben recent een meldpunt geopend waar rashonden met een (vermoedelijk) erfelijke vorm van epilepsie kunnen worden geregistreerd. Dit meldpunt is openbaar toegankelijk. Op basis van het stamboomnummer worden ook de ouderhonden gepubliceerd, waardoor het inzichtelijk wordt voor potentiële kopers, rasverenigingen en fokkers welke honden erfelijke epilepsie hebben én welke honden deze zieke doorgeven. Op deze manier kan epilepsie onder rashonden daadwerkelijk worden teruggedrongen.

Beleid Raad van Beheer draait gezondheid van rashonden de nek om

Het beleid van de Raad van Beheer draait de gezondheid van rashonden de nek om. Het is een klap in het gezicht van alle eigenaren van honden die dagelijks kampen met deze ziekte. Het is ook een klap in het gezicht voor alle fokkers die het wél goed doen en niet worden gesteund door hun rasvereniging en door de Raad van Beheer.

Volgens de wet moet een fokker al het mogelijke doen om ernstige erfelijke ziektes bij pups te voorkomen. Door ouders van dieren met epilepsie in te zetten in de fokkerij – zoals toegestaan in het nieuwe beleid van de Raad van Beheer – wordt de wet overtreden. Het is immers bekend dat deze honden dragers zijn van erfelijke epilepsie en de ziekte door kunnen geven aan hun pups.

Heb jij een rashond met epilepsie? Meld het! Alleen samen krijgen we epilepsie onder controle.

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts voor gezelschapsdieren werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.