Dier&Recht klaagt PvdA aan

Geschoten haas

Een duidelijk standpunt: “De PvdA vindt dat de plezierjacht moet worden verboden.” Toch heeft de PvdA op 1 juli jl. tegen een verbod op de plezierjacht gestemd. Dier&Recht vindt dat misleiding en diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Donderdag 6 augustus is de zitting.

Plezierjacht

Voor het doden van wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen bestaat geen enkele noodzaak. Slechts 3% van de bevolking is voorstander van deze plezierjacht. Ook de PvdA was in haar laatste landelijke verkiezingsprogramma, op kieswijzers en op de eigen website stellig en onvoorwaardelijk van mening dat de plezierjacht verboden moet worden.

Nederlandse Reclame Code

Het standpunt van de PvdA “de plezierjacht moet worden verboden”, valt onder de definitie “aanprijzingen van denkbeelden” van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en is dus feitelijk reclame. Met deze aanprijzingen tracht de PvdA immers burgers te overreden op haar te stemmen. Nu blijkt echter dat dit loze beloftes waren, waarmee de PvdA zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding en dat is in strijd met de NRC. Vandaar de aanklacht. Nog niet eerder werd een politieke partij aangeklaagd voor het verbreken van een verkiezingsbelofte.

Petitie

Daarnaast roepen wij eenieder die tegen de plezierjacht is op om de aanklacht mede te ondertekenen. Deze lijst zal naar de PvdA-leden van de Eerste Kamer worden gestuurd, om hen ertoe te bewegen alsnog voor een verbod op de plezierjacht te stemmen en daarmee de PvdA aan haar belofte te houden.

PvdA verkwanselt principes

Voorzitter Hans Baaij: “We hebben het hier niet over een Grexit, waarbij Rutte zich niet aan zijn verkiezingsbelofte heeft gehouden. Dat was een lastig te voorziene gebeurtenis met talloze complicaties. De plezierjacht is een kwestie die al vele jaren speelt, zonder nieuwe inzichten. Er staat niets over in het regeerakkoord, dus de PvdA had alle vrijheid haar beloften na te komen. Ook politieke partijen dienen zich ten opzichte van de burger aan de normale codes te houden en hun toezeggingen zo goed mogelijk na te komen. Wat we echter zien is dat de PvdA, om de VVD van dienst te zijn, de belangen van de dieren steeds meer verkwanselt. Wij vinden dat dit moet stoppen. Alleen in de Eerste Kamer kan de PvdA het beloofde einde aan de plezierjacht nu nog waarmaken en laten zien dat ze de dieren niet links laat liggen.”

De klacht zoals die bij de RCC is ingediend, is hier te lezen.

Deel dit artikel