Dier&Recht in Kassa: fokken met verboden kortsnuitige rashonden gaat gewoon door

Franse bulldog 2.0 met een redelijke snuit en iets open neusgaten
Franse bulldogs met een langere snuit en open neusgaten zijn veel gezonder dan soortgenoten zonder snuit.

Vanwege de grote risico’s op extreme gezondheidsproblemen mag er sinds 2019 niet meer gefokt worden met honden als die een te korte snuit hebben, zoals Franse bulldogs en mopshonden. Toch gaat het fokken met deze zieke dieren gewoon door, en dan ook nog mét steun van de Raad van Beheer. Consumentenprogramma Kassa besteedt aandacht aan het onderwerp en Dier&Recht hielp mee met de voorbereiding.

Strenge wetgeving

Sinds maart 2019 gelden er strenge regels voor het fokken met honden met een korte snuit. Zo moeten fokdieren open neusgaten hebben en mag de lengte van de snuit niet korter zijn dan een derde van de koplengte. Deze regels moeten voorkomen dat pups last krijgen van benauwdheid, ernstige oogontstekingen en allerlei andere gezondheidsproblemen.

Schedelmetingen vervalst

In de uitzending wordt onder meer gesproken over schedelmetingen door dierenartsen. Met zo’n meting kun je aantonen of een hond wel of niet voldoet aan de wettelijke norm voor een fokdier. Meerdere metingen die fokkers hebben doorgegeven aan de Raad van Beheer (de overkoepelende organisatie van rashondenfokkers), blijken achteraf niet te kloppen. Dat betekent dat de verklaringen zijn vervalst door de fokker, of dat sommige dierenartsen die metingen niet op de juiste wijze uitvoeren.

Raad van Beheer 'beloont' foute fokkers met een stamboom

De Raad van Beheer verstrekt gewoon stambomen voor mopshonden en Franse bulldogs, ook als deze illegaal gefokt zijn. Het faciliteren of promoten van illegale fokkerij is verboden, dus de Raad van Beheer overtreedt hiermee de Nederlandse wet! Een bizarre situatie: vooral omdat deze organisatie juist in het leven is geroepen om toe te zien op het fokken van gezonde honden! Dit bewijst voor de zoveelste keer dat een stamboom geen enkele garantie biedt voor het kopen van een gezonde hond!

Handhaving ver onder de maat

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) controleert nauwelijks op deze illegale praktijken. Het afgelopen jaar kreeg geen enkele fokker een boete en slechts een handvol fokkers ontving een waarschuwing bij een overtreding. De handel in honden is een lucratieve bron van inkomsten dus fokkers zullen niet snel uit zichzelf stoppen. Daarom blijven wij handhavingsverzoeken indienen tot de NVWA zelf structurele controles invoert.

Bekijk hier de uitzending. Wil je meer doen tegen de illegale fokkerij? Met een een donatie draag je direct bij aan onze handhavingsverzoeken!

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.