Paardenvlees

Veel vleessnacks bevatten paardenvlees. Dat vlees komt grotendeels uit het buitenland en de productie gaat gepaard met enorm veel dierenleed.

Voor producenten van vleessnacks is paardenvlees uit het buitenland een geliefd ingrediënt omdat het aanzienlijk goedkoper is dan vlees van Nederlandse paarden. En dus wordt er volop paardenvlees geïmporteerd uit Roemenië, Uruguay, Argentinië en Canada. In die landen zijn er minder regels ter bescherming van dieren en het is er bovendien een stuk makkelijker om te sjoemelen. Zo worden er ook paarden geslacht die niet geschikt zijn voor consumptie omdat ze recent zware medicatie hebben ontvangen. De paarden worden vervoerd, verhandeld en geslacht onder vreselijke omstandigheden

Vlees van mishandelde paarden

Helaas is de import van vlees van mishandelde paarden nog altijd niet verboden. Nederland is zelfs één van de grootste afnemers binnen Europa! Consumenten beseffen vaak niet dat ze paardenvlees eten, of ze gaan ervan uit dat de paarden een goed leven hebben gehad op een Nederlandse manege. Dat is een ernstig misvatting!

Dier&Recht wil dat er een verbod komt op het importeren van paardenvlees uit landen waar paarden aantoonbaar worden mishandeld. Ook moet de administratie sluitend en transparant zijn zodat het duidelijk is waar de paarden vandaan komen, wat hun historie is en in welke producten het vlees wordt gebruikt.

We geloven in een wereld waarin dieren niet langer worden gebruikt voor productie of consumptie maar we beseffen dat dit een langdurig proces is. Tot het zover is, blijven wij ons inzetten voor een humane behandeling van de dieren die gedood worden voor de productie van voedingsmiddelen.

 

 

 

 

Deel deze misstand