Filosoof Erno Eskens

Erno Eskens

Dr. Erno Eskens is bestuurslid van Dier&Recht. Hij schreef onder andere de boeken Democratie voor dieren: Een theorie van rechtvaardigheid en Een beestachtige geschiedenis van de filosofie. In het laatste boek gaat hij in op de soorteigen rechten die dieren zouden moeten hebben, en op de afweging die er in het recht gemaakt moet worden tussen de belangen van dieren en van mensen. Dit sluit goed aan op de Universele Verklaring van de Rechten van het Productiedier, geschreven door Hans Baaij, voorzitter van Dier&Recht. In de verklaring stelt Baaij dat productiedieren, in ruil voor het feit dat ze hun vrijheid kwijt zijn en hun leven wordt opgeofferd, tenminste recht hebben op een fatsoenlijk leven.

Een beestachtige geschiedenis van de filosofie is in 2016 bekroond met de Socratesbeker Publieksprijs en kreeg van de Volkskrant 4 sterren. Dr. D.G. van der Steen, recensent voor Bibilion, schreef de volgende recensie:

"Erno Eskens vervult al jaren een belangrijke rol als verbreider van wijsgerig erfgoed; zo was hij betrokken bij de oprichting van Filosofie Magazine en initiatiefnemer bij de Maand van de Filosofie, en werkt hij momenteel als programmadirecteur bij de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Dit boek is zijn dissertatie. Daarin herschrijft hij de geschiedenis van de filosofie. Die geschiedenis gaat doorgaans uit van de mens als intellect. Maar de mens is meer: in de Renaissance komt zijn sociale kant centraal te staan, en in de Romantiek blijkt hij ook nog een lichaam te hebben. De mens is een dier, en vanuit dat besef kijkt Eskens terug op dertig eeuwen denken. Het resultaat is uitermate leesbaar, boeiend en verfrissend, het plezier van het denken straalt van de bladzijden af. En dan is het ook nog prachtig vormgegeven en uitvoerig in kleur geïllustreerd. Bevat index, literatuurlijst en zorgvuldig notenapparaat."

Deel deze pagina

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)