Reclame Code Commissie: zuivelsector misleidt consument over klimaatimpact zuivel

claim zuivel

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) beweert op haar website dat er geen duurzaam en gezond plantaardig alternatief is voor de consumptie van zuivel. Volgens Dier&Recht wordt consumenten hiermee een eenzijdig en onjuist beeld voorgeschoteld. De dierenbeschermingsorganisatie krijgt deze week gelijk van de Reclame Code Commissie.

 Volgens NZO is het niet mogelijk om zuivelconsumptie op een gezonde en duurzame manier te vervangen door plantaardige alternatieven. De belangenorganisatie voor de zuivelindustrie claimt dat plantaardige alternatieven te weinig voedingsstoffen bevatten voor een gezond dieet. Om dit tekort te compenseren zou de consumptie van plantaardige alternatieven enorm moeten toenemen. Het vervangen van dierlijke zuivel door plantaardige alternatieven zou daardoor slechts een zeer beperkte klimaatwinst (lagere CO2 uitstoot) opleveren.

Misleidend en oneerlijk

Deze beweringen zijn door Dier&Recht met succes aangevochten bij de Reclame Code Commissie. De dierenbeschermingsorganisatie wees daarbij op de onvolledige en onjuiste rekenmethode van de NZO en de wetenschappelijke consensus dat een verlaging van de zuivelproductie wel degelijk leidt tot een flinke daling van CO2 uitstoot. Zo stelt het meest gerenommeerde internationale instituut op het gebied van klimaatverandering IPCC dat voedingspatronen met veel plantaardige eiwitten en weinig vlees- en zuivelproducten bijdragen aan lagere broeikasgasemissies.

 Volgens de Reclame Code Commissie zijn deze uitingen niet alleen misleidend en oneerlijk maar ook in strijd met de Nederlandse Reclame Code en Milieu Reclame Code.

De Reclame Code Commissie roept de zuivelsector op om niet langer op deze wijze reclame te maken. Goed nieuws, volgens Frederieke Schouten, directeur van Dier&Recht: “Door jarenlange reclamecampagnes vol halve waarheden en klinkklare leugens heeft dierlijke zuivel bij veel mensen nog een goed imago. Het is volkomen terecht dat die misleidende claims nu worden afgestraft door de stichting Reclame Code. Zuivel is absoluut niet duurzaam. Consumenten moeten dat weten om bewuste keuzes te kunnen maken.”

Deel deze pagina