Petitie voor de wettelijke bescherming van paarden

Petitie voor de wettelijke bescherming van paarden

Aan de minister van Landbouw en de leden van de Tweede Kamer,

Ik maak me grote zorgen over de misstanden die op grote schaal voorkomen op maneges. Gebrek aan sociaal contact, gebrek aan vrije beweging, te kleine boxen en onvoldoende goede voeding leiden tot chronische stress, gedragsstoornissen en maagzweren. Dit zijn ernstige aantastingen van het welzijn van Nederlandse manegepaarden.

Zelfregulering faalt
Al in 2011 heeft de Dierenbescherming een wetsvoorstel gepresenteerd voor de paardenhouderij. De Tweede Kamer keurde dit voorstel af en gaf de voorkeur aan zelfregulering door de sector. Het is nu zeven jaar later en ons onderzoek onder 54 maneges toont aan dat die zelfregulering niet werkt:

  • Op 77 procent van de maneges is er onvoldoende sociale interactie tussen paarden
  • Op 32 procent van de maneges vindt het sociaal contact uitsluitend plaats door de tralies
  • Op 15 procent van de maneges kunnen de paarden elkaar niet eens zien omdat de boxen volledig dicht zijn
  • Op 17 procent van de maneges lopen de paarden niet meer dan vier uur per week los.
  • Vaak krijgen de paarden te weinig of kwalitatief slecht ruwvoer, wat hen vatbaarder maakt voor maagzweren
  • 9 procent van de manegepaarden vertoont ernstig gedragsstoornissen

Paarden zijn sociale kuddedieren met een sterke behoefte aan zicht-, hoor- en reukcontact en de mogelijkheid tot fysiek contact met tenminste één ander paard. Een paard moet per dag minimaal vier uur vrij kunnen bewegen, bij voorkeur met andere paarden. Daarnaast hebben paarden elke dag voldoende ruwvoer nodig om pijnlijke maagzweren te voorkomen. Veel maneges voorzien niet in deze primaire behoeftes.

Mijn oproep
Ik roep de overheid op om maatregelen te nemen tegen de ernstige aantasting van het welzijn van paarden. Zelfregulering van de sector faalt, de bescherming van paarden moet wettelijk worden vastgelegd!

 

Hoogachtend,

 

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

 

Deel deze campagne