Wereldbank wil diervriendelijker productie van vlees

varkens in stal

De Wereldbank heeft zich voor het eerst uitgesproken voor een beter dierenwelzijn. In zijn nieuwe regelement neemt ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking normen op voor het houden van landbouwhuisdieren.

In zijn zogenoemde ‘safeguard policies’ had de Wereldbank al eisen vastgelegd op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onder die noemer valt vanaf nu ook dierenwelzijn. Projecten op het gebied van varkenshouderij en veeteelt die door de Wereldbank worden gefinancierd, moeten aan de nieuwe standaarden voldoen. Er zijn daarnaast een heel aantal andere ontwikkelingsbanken en- instellingen die de ‘safeguard policies’ volgen; ook zij zullen de nieuwe eisen stellen.

Vissen
Het document is opgesteld door de International Finance Corporation, een onderdeel van de Wereldbank dat zich richt op de privésector in ontwikkelingslanden. De regels zijn strenger dan die van de VS, maar wat ruimer dan in Europa. Bijzonder genoeg hebben vissen een eigen (minimale) bescherming gekregen; deze dieren zijn in de meeste landen wetteloos. 

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht