Vooruit met de geit?

Afgelopen jaar nam het aantal geiten met 12% toe, zo bleek uit de landbouwtelling 2018. Er zijn nu bijna 600.000 geiten in Nederland. Een toename van 45% in vijf jaar tijd. Een volstrekt onverantwoorde groei die grote gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid en het milieu.

Minder restricties
De geitenhouderij kent aanzienlijk minder restricties dan andere sectoren in de landbouw. Er is geen melkquotum en geitenhouders zijn buiten de fosfaatwet gehouden. Veel melkveehouders die geremd worden door de aangescherpte mestwetgeving, maken dan ook de relatief makkelijke overstap naar melkgeiten. Dit leidt tot een ongecontroleerde toename van het aantal geitenhouderijen. Dat komt het milieu niet ten goede want veel geitenbedrijven hebben weinig eigen grond en moeten dus mest afvoeren en voer aankopen.
 
Q-Koorts
Bovendien maken veel mensen zich zorgen over de risico’s voor volksgezondheid. Hoe groter de stallen, hoe meer dierenleed en hoe groter de kans op de uitbraak van een nieuwe epidemie. Jos van de Sande, oud-GGD-arts die de slachtoffers  van de Q-koorts bijstond, stelt dat we moeten uitkijken met het houden van geiten in hoge concentraties. “We hebben wat dat betreft niets geleerd van de Q-koorts." Door de Q-koorts werden duizenden mensen ziek en 74 mensen overleden. Van de Sande: "Er zijn nog steeds vierhonderd mensen met chronische Q-koorts. Een aantal van hen zal eraan overlijden." Dit weekend bleek dat de financiële tegemoetkoming voor de Q-koortspatiënten wederom is uitgesteld.
 
Gezondheidsrisico’s
En de Q-koorts is niet de enige dreiging. Uit onderzoek van het RIVM uit 2017 blijkt dat bewoners in de buurt van geitenhouderijen meer kans hebben op een longontsteking en dat mensen die in de buurt van veehouderij wonen vaker lijden aan luchtwegklachten, zoals hoesten en een piepende adem.
 
Maximering en groeistop
De provincies Noord-Brabant en Gelderland zijn naar aanleiding van het RIVM onderzoek overgegaan tot een uitbreidingsstop. De twee andere grote geitenprovincies, Limburg en Overijssel hebben echter nog geen maatregelen aangekondigd. Bovendien lijkt niet iedereen zich iets aan te trekken van dit verbod. Tijdens een controle op een boerenbedrijf in Waalre, Noord-Brabant, werd een illegale geitenhouderij ontdekt met maar liefst 1.700 geiten.
 
Tijdens het debat over de fosfaatrechten van 27 juni jl. heeft onder meer de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de ongebreidelde groei van de geitenhouderij. De PvdD pleit, net als de SP, al jaren voor een bovengrens aan het aantal geiten.
 
Onverantwoorde groei
De groei van de geitenhouderij is volstrekt onverantwoord en buitenproportioneel. Het ministerie van LNV lijkt wederom niets te hebben geleerd van de Q-koorts uitbraak in 2007 of de gevolgen van de ongecontroleerde groei van de melkveehouderij in 2015. De Nederlandse overheid lijkt vooralsnog niet van plan te zijn om de groei van de geitenhouderij aan banden te leggen.
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht