Verzekeren tegen calamiteiten goedkoper dan voorkomen?

kalvermester

De afgelopen jaren zijn bij meerdere incidenten kalveren gestikt in hun stal door een storing in de mechanische ventilatie. Dit wil je als kalverhouder niet, schrijft ZLTO, een organisatie voor boeren en tuinders. Daarbij doelen ze niet op het onnodige verlies van levens, maar op het financiële risico voor de boer.

Verzekeren voor verlies van levens

Grote kalvermagnaten zoals de VanDrie Group (de grootste kalvermester van Europa) verzekeren zich tegen risico’s zoals brand of verstikking door uitval van de ventilatie. Maar als een kalverhouder die voor VanDrie Group werkt, geen keuring uitvoert en er ontstaat toch brand, dan betaalt de verzekeraar niks. Logisch, want je hebt dan zelf de gevraagde voorzorgsmaatregelen niet genomen!

Risico verzekeren in plaats van voorkomen

“Als kalverhouder heb je dus de zorg om dit risico zo klein mogelijk te maken en eventueel een verzekering af te sluiten voor het risico dat je niet wil dragen”, adviseert landbouworganisatie ZLTO. Het is droevig dat het hierbij niet om de levens van de kalveren gaat maar om de portemonnee van de kalverhouders.

Voor het gemak wordt vergeten dat iedere veehouder wettelijk verplicht is om de dieren goed te verzorgen. Het voorkomen van verstikking of een stalbrand is geen kwestie van willen maar van moeten. “Als dat gebeurt in een grotere stal dan kan de schade behoorlijk oplopen,” aldus ZLTO. De financiële schade dus. Een schokkend inkijkje in de belevingswereld van de veehouderij: het stikken of verbranden van dieren wordt vooral gezien als een financieel verlies.

Economische belangen gaan altijd voor dierenwelzijn 

Veilige huisvesting is toch wel het minste wat boeren moeten verstrekken aan de dieren die ze opsluiten! Hermetisch afgesloten stallen zijn daarbij sowieso een ontzettend slecht en gevaarlijk idee. 

Het is aan de politiek om de dieren eindelijk eens te gaan beschermen. Er zijn legio maatregelen die kunnen voorkomen dat jaarlijks duizenden dieren levend verbranden of stikken in giftige dampen. maar de minister van Landbouw wil deze maatregelen niet verplichten omdat ze te duur zouden zijn voor boeren. Het ministerie van Landbouw is gewoonlijk meer bezorgd over de financiële belangen van boeren dan over het welzijn van dieren. Een goede reden om de zorg voor dieren voortaan onder te brengen bij een onafhankelijke minister van Dierenwelzijn!

Tijd voor een minister van Dierenwelzijn: teken de petitie! 

De politieke partijen vormen binnenkort een nieuw kabinet, dit is hét moment om de verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn weg te halen bij het ministerie van Landbouw! Wil jij ook dat een onafhankelijke minister opkomt voor de rechten van dieren? Teken hier de petitie voor een minister van Dierenwelzijn!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!