Positief nieuws uit Ghanese slachthuizen

Ghanees slachthuis

In oktober 2017 reisden twee inspecteurs van Eyes on Animals naar Ghana om medewerkers van slachthuizen, transporteurs en agrarische studenten te trainen op het gebied van dierenwelzijn. De trainingen werpen nu hun eerste vruchten af!

Verdovingspistolen
De Ghanese slachtmethodes zijn erbarmelijk. Meer dan 150 mensen zijn nu getraind om het dierenleed voor en tijdens het slachtproces te verminderen. Dankzij donateurs van Dier&Recht konden de inspecteurs vier verdovingspistolen meenemen naar Ghana, zodat de dieren voortaan voor de slacht verdoofd kunnen worden.

Minder stress
Voorheen werden bij varkens de bek en poten vastgebonden voor de slacht. Vervolgens werd de keel doorgesneden, bij volledig bewustzijn en zonder verdoving. Door het werk van Eyes on Animals en de West-Afrikaanse dierenwelzijnsorganisatie WACPAW gaat dat nu in twee slachthuizen heel anders. Om de varkens op één plek te houden worden ze niet langer vastgehouden, maar worden ze met eten en een waterstraal rustig gehouden. Met een verdovingspistool worden de dieren vervolgens verdoofd, waarna de keel wordt doorgesneden. Een heel groot verschil: varkens ondervinden geen extreme stress meer voor en tijdens de slacht.

In oktober 2018 vertrekken er opnieuw inspecteurs van Eyes on Animals naar Ghana om het slachtproces verder te verbeteren. Dier&Recht zal het goede werk ook dan ondersteunen.

Bekijk het verschil in slachtmethode van varkens vóór en na de trainingen van Eyes on Animals:

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht