Open brief aan Raad van Beheer over meldpunt epilepsie

meldpunt epilepsie
De Raad van Beheer vindt het prima dat er gefokt wordt met ouders, broers en zussen van honden met epilepsie.

Ruim een maand nadat Dier&Recht het meldpunt opende voor rashonden met epilepsie, kwam de Raad van Beheer met een eigen meldpunt. De meldingen zijn echter niet openbaar, terwijl de organisatie zelf ook nog eens de wet overtreedt met haar fokbeleid. In een open brief vragen we de Raad van Beheer om opheldering.

Geachte voorzitter/dierenarts heer Hoenderken, directeur heer Doedijns,

De Raad van Beheer zegt belangrijke stappen te zetten om epilepsie bij rashonden terug te dringen. Daarom heeft u sinds kort een eigen meldpunt geopend voor rashonden met epilepsie. We hebben daar een aantal vragen en zorgen over.

Waarom zijn de resultaten van het meldpunt niet openbaar?

De gegevens van oog- en heuponderzoeken maakt u openbaar op de site van de Raad van Beheer. Waarom gebeurt dat niet met de meldingen over rashonden met epilepsie? Om erfelijke epilepsie onder rashonden terug te dringen, is het noodzakelijk dat fokkers weten bij welke honden epilepsie is vastgesteld, en zo weten wie de ouders, (half)broers en (half)zussen zijn (voor lijnenonderzoek). Maar hoe kunnen fokkers dat controleren als u die informatie niet openbaart?

Epilepsie toevoegen aan Dutch Dog Data is onmogelijk

Eigenaren die melding maken van een hond met epilepsie, krijgen van u het volgende bericht:

Wij zullen u altijd dringend adviseren de uitslag op te nemen bij de gezondheidsgegevens van de hond via uw account op MijnRvB.nl. Op deze manier is de uitslag ook inzichtelijk voor anderen via de website Dutch Dog Data.

Uit ons onderzoek blijkt echter dat dit niet mogelijk is. Deze gegevens kunnen niet in Dutch Dog Data worden ingevoerd en zijn dus ook niet zichtbaar bij de stamboomgegevens van de hond. Wanneer maakt de Raad van Beheer dit mogelijk?

Raad van Beheer informeert de fokker en de rasvereniging. En dan?

De Raad van Beheer geeft aan de fokker te informeren die vermeld staat op de stamboom van de hond met epilepsie. Dat is de fokker van de teef/moeder. Krijgt de fokker van de reu/vader dan geen melding? Een reu verspreidt zijn genen veel sneller. Een teef krijgt maximaal een nest per jaar terwijl een reu jaarlijks talloze dekkingen kan verrichten. Waarom informeert de Raad van Beheer deze fokker niet? En welke acties verwacht de Raad van Beheer van de geïnformeerde fokkers? Zijn er regels voor deze fokkers?

Laat u het aan fokkers over om zelf alle eigenaren (potentiele fokkers) te informeren aan wie pups zijn verkocht die verwant zijn aan een hond met epilepsie? Zo ja, hoe gaat u controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt? Bent u het met ons eens dat een fokker er belang bij kan hebben om deze klanten juist niet te informeren?

Ook de betreffende rasvereniging wordt geïnformeerd. Wat verwacht de Raad van Beheer daarna van de rasvereniging? Wat gebeurt er als de rasvereniging niets doet met deze melding?

Waarom negeert Raad van Beheer advies van experts?

De Raad van Beheer staat toe dat er wordt gefokt met broers en zussen van honden die aan epilepsie lijden, terwijl dit lijnrecht ingaat tegen adviezen van experts (lees bijvoorbeeld 'Onze Hond' nummer 2 - maart 2022). Voor lijnenonderzoek en risicoberekeningen is het cruciaal dat zelfs fokkers die halfbroers en halfzussen inzetten op de hoogte zijn van de risico's. Voor lijnenonderzoek is het zelfs evident dat alle honden met epilepsie bekend zijn binnen een ras.

Waarom houdt Raad van Beheer zich niet aan de wet?

Het is wettelijk verboden om te fokken met dieren die mogelijk een ernstige erfelijke aandoening doorgeven aan hun nakomelingen. Toch vindt de Raad van Beheer het prima dat er gefokt wordt met ouders, broers en zussen van honden met epilepsie. De Raad van Beheer verbiedt alleen het fokken met lijders aan epilepsie, terwijl ook dragers deze ernstige ziekte kunnen doorgeven. Niet alleen staat de Raad van Beheer het fokken toe met deze dieren, ze verstrekt zelfs stambomen aan alle nakomelingen. Daarmee faciliteert en beloont de Raad van Beheer het overtreden van de wet. Waarom houdt de Raad van Beheer zich niet aan de wettelijke bepalingen voor het fokken van dieren?

Hoe denkt Raad van Beheer epilepsie terug te dringen?

In de huidige vorm draagt het meldpunt op geen enkele wijze bij aan het terugdringen van epilepsie bij rashonden. Wat gaat de Raad van Beheer nu effectief doen om dat doel wel te bereiken?

Ik kijk uit naar uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

Kelly Kessen, dierenarts
Dier&Recht

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.