Nieuwe minister, oude koek

Koeien liggend in gras

Landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) zet het ‘beleid’ van de afgelopen decennia voort. De torenhoge sterfte onder jonge dieren op de boerderij (geitjes 16%, biggen 14%, kalveren 16%) moet volgens haar door de sector zelf opgelost worden. Er komen geen wettelijke normen. Lees: de overheid doet niets.

De vleessector die verantwoordelijk is voor de enorme sterfte onder jonge dieren, moet dus die sterfte zelf terugdringen. Dat dit al decennia niet gelukt is – sterker nog, het probleem wordt steeds groter – ontgaat de nieuwbakken minister. Is hier sprake van naïviteit en onervarenheid, van een klakkeloos geloof in de vrije markt of van een gebrek aan creativiteit en daadkracht bij het vinden van oplossingen? Wie het weet, mag het zeggen. De dieren hebben als gebruikelijk het nakijken bij het ministerie van Landbouw.

Vind je ook dat de overheid er niets van bakt? Breng in onze verkiezing Dierenverschrikker van het jaar 2017 je stem uit op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Deel dit artikel