Miljoenen euro’s meer subsidie naar vlees- en zuivelreclames

bushalte met vleesreclame

De Europese Unie kende eind 2023 in haar jaarlijkse subsidieronde 46 miljoen euro toe aan reclamecampagnes voor vlees en zuivel. Alleen al voor eet-meer-vlees-campagnes wordt bijna 29 miljoen euro uitgetrokken – meer dan het dubbele van 2022 en het hoogste bedrag sinds 2021. Vorig jaar daalden de uitgaven aan reclamecampagnes voor het eerst met miljoenen euro’s, maar die daling is dit jaar weer volledig tenietgedaan.

Het is in deze tijd absurd dat er wéér miljoenen euro's belastinggeld worden verspild aan reclames voor vlees en zuivel. Deze reclamesubsidies gaan lijnrecht in tegen de klimaat- en gezondheidsambities van de Europese Commissie en leiden tot meer dierenleed. De subsidies zouden moeten stoppen, niet stijgen.

Meer geld naar vleesreclames

In totaal wordt 143 miljoen euro toebedeeld aan de promotie van voedsel uit Europese lidstaten. Bijna 75 miljoen euro  (52%) is voor campagnes met dierlijke producten. Daarvan gaat 46 miljoen naar de promotie van vlees en zuivel. 29 miljoen is voor campagnes die vlees promoten, dat is twee keer zoveel als in 2022.

Minder naar plantaardig

De subsidies voor de promotie van plantaardige producten dalen van 73 miljoen euro in 2022 naar 68 miljoen in 2023. Daar zien we sinds 2021 een dalende trend.

Dier&Recht roept de Europese Commissie nogmaals op: neem uw eigen ambities serieus en stop met het tegenwerken van de transitie. Geef alleen nog subsidies aan reclamecampagnes voor duurzame en plantaardige producten!

Promotiesubsidies per productcategorie in de periode 2021-2023

image
Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.