In gesprek met de keurmeesters van de Franse Bulldog

Franse Bulldog

Bijna twaalfduizend bezorgde Nederlanders tekenden vorig jaar onze petitie tegen het opzettelijk mismaken van de Franse Bulldog. Dier&Recht stuurde de resultaten van de petitie aan de keurmeesters van de Franse Bulldog, omdat op hondenshows veelvuldig dieren met afgesloten neuzen in de prijzen vallen. Petje af voor de keurmeesters: Dier&Recht werd uitgenodigd voor een gesprek!

Keurmeesters en rasvereniging EGCN in gesprek met Dier&Recht

Hildeward Hoenderken, keurmeester voor de Franse Bulldog en voorzitter van de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland (EGCN), nodigde keurmeesters, Franse Bulldog-fokkers van de EGCN en de Hollandse Bulldoggen Club (HBC), de Raad van Beheer en Dier&Recht uit voor een open gesprek over de Franse Bulldog. De afgevaardigden van de HBC gingen helaas niet op de uitnodiging in. Gert ter Haar, werkzaam bij Specialistische Dierenkliniek Utrecht als KNO-arts en specialist op het gebied van ziekten bij kortsnuitige dieren, was ook aanwezig. Zijn medische expertise kwam goed van pas bij het geven van verduidelijking.

Presentaties

In diverse presentaties werd uiteengezet wat de huidige problemen zijn bij de Franse Bulldog. Gert ter Haar gaf helder uitleg over de risico’s van het fokken op kortschedeligheid. Dier&Recht wees op onderzoeken die aantonen dat een te korte, afgesloten neus de kans op problemen met de ademhaling aanzienlijk vergroot. Tevens lichtte Dier&Recht toe hoe de rasstandaard met de schadelijke raskenmerken en de huidige fokregelementen in strijd zijn met de wet.

Fokkers moeten zich aan de wet houden

De conclusies waren duidelijk: veel problemen kunnen voorkomen worden als fokkers kiezen voor ouders met een langere, open neus. Dat sluit ook aan op de wet Besluit houders van dieren artikel 3.4, die fokkers sinds 2014 verplicht om gezonde ouderdieren te kiezen. Hoenderken benadrukte dat de strenge eisen ook moeten gelden voor de fokkers van Franse Bulldogs zonder stamboom. Dat spreekt voor zich: elke fokker dient zich aan de wet te houden!

Plannen voor een conditietest

Na de presentaties was er tijd voor een groepsdiscussie. Tijdens de discussie werd duidelijk dat een goede gestandaardiseerde conditietest veel kan bijdragen aan de selectie van gezonde ouderdieren. Er mag dan niet meer gefokt worden met dieren die niet door de test komen. Gert ter Haar gaat de rasverenigingen en de Raad van Beheer helpen met het opstellen van zo’n conditietest. Deze test zal op korte termijn beschikbaar komen.  

Het was een constructieve avond, waarbij alle partijen gehoord werden. We gaan ervan uit dat dit gesprek op korte termijn gaat bijdragen aan de gezondheid van de Franse Bulldog.

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts voor gezelschapsdieren werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.