Hoopgevend debat over Wet Natuurbescherming

Eend

De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 december 2015 gedebatteerd met staatssecretaris Van Dam over de Wet Natuurbescherming. In deze wet wordt de plezierjacht, waar jaarlijks meer dan een miljoen dieren in ons land slachtoffer van worden, opnieuw goedgekeurd. Het kritische debat over deze wet stemde hoopvol.

Kritische vragen over jacht

Dier&Recht overhandigde op 22 september een petitie aan de Eerste Kamer om dit wetsvoorstel en daarmee de plezierjacht niet te aanvaarden. Gisteren bleek dat de petitie in ieder geval indruk heeft gemaakt, want er werden veel kritische vragen gesteld door de Eerste Kamerleden.

Zo vroeg senator Schnabel van D66 aan de staatssecretaris of er bij de evaluatie van het wetsvoorstel in het bijzonder rekening gehouden kan worden met de in de maatschappij groeiende weerstand tegen de jacht. Groen Links en SP gaven aan het te betreuren dat het afschaffen van de jacht via een amendement uit het wetsvoorstel is gehaald. De PvdD vond het onderdeel over de jacht belangrijk genoeg om apart in te dienen in plaats van te bundelen in dit wetsvoorstel. Ook vond de PvdD dat maatschappelijke organisaties onvoldoende bij het amendement zijn betrokken.

Omgevingswet

In het debat kwam er van verschillende kanten kritiek op het feit dat deze wet nu ingevoerd moet worden, terwijl er een nieuwe Omgevingswet zit aan te komen. Senator van Kesteren van CDA voelde er voor om te wachten met het invoeren van dit wetsvoorstel tot deze kan worden geïntegreerd met de Omgevingswet. De PVV diende hierover zelfs een motie in.

Meer informatie over het debat en het volledige verslag zijn terug te vinden op de website van de Eerste Kamer.

Hoopgevend

Dier&Recht vindt het hoopgevend dat er veel kritiek werd geuit tijdens het debat en dat er in totaal 12 moties werden ingediend. Eerder werd er ook al een deskundigenbijeenkomst georganiseerd. Dit is niet verplicht: de Eerste Kamer had de wet ook als hamerstuk kunnen laten passeren, wat betekent dat het voorstel zonder debat of stemming wordt aanvaard. Dat dit niet is gebeurd, kan als een gunstig teken beschouwd worden.

Stemming

Op 15 december wordt er over het wetsvoorstel en de moties gestemd. Dan zal dus eindelijk duidelijk worden of de Eerste Kamer gehoor geeft aan de oproep van Dier&Recht en ruim 20.000 ondertekenaars om deze wet in haar huidige vorm niet te aanvaarden.

Deel dit artikel