Het mestdossier: wie is er blijer, de boer of Dier&Recht?

De Europese Commissie zal Nederland waarschijnlijk voor de komende twee jaar (waarvan al drie maanden voorbij zijn) derogatie verlenen. Dit is het advies van het Nitraat comité. Door fraude met opslag, vervoer, gebruik en verwerking van mest ligt Nederland zwaar onder vuur. Het feit dat de derogatie niet voor vier jaar, maar voor slechts twee jaar wordt verleend, is een schot voor de boeg. 

Blij met verlenging
De boerenlobby is blij met de verlenging van twee jaar. En vreemd genoeg zijn wij dat ook. Omdat directe afschaffing van derogatie grote gevolgen zou hebben, is deze halvering van de verwachte verlenging op dit moment het maximaal haalbare. Maar deze tweejaarsperiode kon weleens de laatste zijn. Brussel eist dat de fraude wordt aangepakt en dat de capaciteit voor inspecties en controles wordt opgevoerd. Als Nederlandse boeren, met steun van de overheid, massaal blijven frauderen, dan gaat er in 2020 alsnog een streep door de derogatie.

Minister Schouten van landbouw heeft nu de keuze tussen:

  • Stevig handhaven – met als gevolg een drastische krimp van met name de varkenshouderij in Brabant en Limburg. Volgens meerdere rapporten is tot wel 40% van de mest illegaal. Minder mest, betekent minder varkens in de vee-industrie
  • De fraude laten voortbestaan, met als gevolg het verlies van de derogatie en dan alsnog een grote krimp van de veehouderij in 2020

Onze lobby in Brussel is daarom succesvol gebleken. Gesterkt door de steun uit zowel binnen- als buitenland gaat Dier&Recht door met de strijd tegen de fraude en het zoeken naar de mazen in de wet, zoals de landbouwlobby en het ministerie van landbouw gewend zijn.

De Europese Commissie lijkt genoeg te krijgen van het Nederland dat streng toeziet op de regels voor andere landen terwijl misstanden in eigen land structureel onbestraft blijven. Onze lobby wordt bovendien steeds sterker doordat organisaties in Frankrijk en België zich aansluiten bij het protest. Bovendien maakt de toenemende kennis over de vele vormen van fraude het steeds lastiger om te frauderen. Wij geven niet op en blijven ons sterk maken voor een volledige stopzetting van derogatie in 2020: voor dieren, milieu en volksgezondheid!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht