Dier&Recht eist fokverbod van Drentsche patrijshonden

Drentsche patrijshond

Drentsche patrijshonden zijn gemiddeld bijna even verwant aan elkaar als broer en zus. Dat blijkt uit een recente inventarisatie van de database van rasverenigingen De Drentsche Patrijshond en Drentsche Patrijshonden Club Nederland.

Door de extreem hoge inteeltfactor lijden honden vaak aan epilepsie, heupdysplasie en oogaandoeningen. Om die reden eist Dier&Recht een fokverbod.

Hulpeloos
Wie de epileptische aanval ziet van Drentsche patrijshond Sproet krijgt pijn in zijn maag; zo hulpeloos is het dier overgeleverd aan zijn ziekte. Het meest schokkende: Sproets aandoening is geen toeval, geen domme pech. Integendeel: deze hond is ‘geproduceerd’ door fokkers die raszuiverheid boven gezondheid stellen, en die ziektes door inteelt beschouwen als risico van het vak.

De ouderdieren waarmee wordt gefokt, zo blijkt uit een recente analyse van 20 nestjes, zijn namelijk gemiddeld voor 46% genetisch aan elkaar verwant. Dat is bijna even sterk als tussen broer en zus (50%). Fokkers en rashondenvereniging weten hier van, want de gegevens van alle Drentsche patrijshonden staan in de database die sinds 1943 wordt bijgehouden. Onderlinge verwantschappen zijn daardoor met één klik te berekenen.

Om economische redenen wordt het enorme risico op erfelijke aandoeningen echter vaak verzwegen of gebagatelliseerd. Sterker nog: informatie over erfelijke ziektes lijkt soms bewust te worden achtergehouden. Zo heeft in 1991 een ingewijde de database ‘geschoond’ van een groot aantal erfelijke aandoeningen.

Schadevergoeding
Omdat het fokken van erfelijk belaste honden volgens artikel 3.4 Besluit Houders van Dieren is verboden, eisen we dat er per direct wordt gestopt met het fokken van raszuivere Drentsche Patrijshonden.

Verder roepen we baasjes van zieke Drentsche Patrijshond op zich te melden, zodat we wellicht een collectieve schadevergoeding kunnen eisen van de fokkers die de honden hebben geleverd.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht