Boerendochter Carola Schouten laat familiebedrijven in de steek

Op 27 juni protesteerde Dier&Recht samen met biologische melkveehouders bij de Tweede Kamer tegen het fosfaatbeleid van minister Schouten. Op het laatste moment liet boerendochter Schouten weten de boeren niet te willen ontvangen.  Een klap in het gezicht van boeren waarvoor ze zegt het op te nemen.

Mestprobleem
De biologische melkveehouderij heeft niet bijgedragen aan het mestoverschot. Sterker nog: de biologische sector kampt met een tekort aan biologische mest. Toch moeten ook deze duurzame melkveehouders fosfaatrechten betalen. Hierdoor komt de gehele biologische sector in de problemen. Zij worden de dupe van het mestprobleem van de dier- en milieuonvriendelijk niet-biologische boeren. En dat terwijl juist de biologische sector zich altijd binnen de door Europa gewenste kaders heeft ontwikkeld.  

Protestactie
Minister Schouten zou tijdens de protestactie een brandbrief in ontvangst nemen met het dringende verzoek om biologische melkveehouders vrij te stellen van het fosfaatrechtensysteem, maar liet tot teleurstelling van de aanwezige boeren en ngo’s op het laatste moment verstek gaan. Het zou een verkeerd signaal afgeven om met de boeren gezien te worden.

Doodsteek
Ondanks dat Schouten naar eigen zeggen streeft naar een verduurzaming van de landbouw, ziet zij geen ruimte om de biologische melkveehouders te helpen. Zo liet zij op 27 juni weten tijdens het ruim drie uur durende debat over het fosfaatrechtenstelsel. Op geen van de argumenten van de bioboeren werd serieus ingegaan: een doodsteek voor de biologische sector.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht