Beleid om epilepsie bij rashonden terug te dringen moet strenger!

Sint Bernard pup

We zijn blij met het feit dat er beleid komt om epilepsie bij rashonden terug te dringen. Toch gaan de maatregelen die de Raad van Beheer voorstelt niet ver genoeg.

Risicoras: 1 procent en meer

De Raad van Beheer stelt dat een ras een risicoras is als meer dan 1,6 procent van de honden epilepsie krijgt. Wetenschappers gaan echter uit van meer dan 1,0 procent (en sommige leggen zelfs de grens bij 0,7 procent). Dier&Recht vindt dat het advies van wetenschappers niet genegeerd mag worden.

Bovendien zullen niet alle dieren die epilepsie ontwikkelen ook daadwerkelijk bekend en/of gemeld worden. Dat betekent dat het aantal lijders al gauw wordt onderschat. Reden te meer om uit te gaan van 1 procent als ondergrens!

Helemaal niet kruisen met broers en zussen

Heeft een hond epilepsie, dan mag kruisen met broers en zussen nooit worden toegestaan. Ook niet na vijf jaar! Ook als deze broer of zus zelf geen epilepsie heeft gekregen, is de kans immers groot (50 procent) dat hij/zij wel drager is van epilepsie. Epilepsie wordt met het inzetten van broers en zussen verder verspreid in de populatie. En het aantal lijders zal dan uiteindelijk toenemen.

Sluit ook halfbroers en halfzussen volledig uit van de fokkerij

Ook het kruisen met halfbroers en halfzussen geeft nog steeds een groot risico. De kans dat deze dieren drager zijn van epilepsie is 25 procent. Om die reden is het niet verstandig om ze in de fokkerij toe te laten. 

Outcross

Als er veel dieren worden uitgesloten van de fokkerij, blijven er te weinig fokdieren in de populatie over om het ras gezond te krijgen. Het is dan noodzakelijk om andere rassen in te kruisen om het risico op epilepsie en andere erfelijke aandoeningen te verkleinen.

Wij pleiten voor een streng beleid om epilepsie bij toekomstige rashonden te voorkomen. We dringen er bij de Raad van Beheer op aan de maatregelen verder aan te scherpen.

Wat weegt zwaarder: gezondheid of raszuiverheid?

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts voor gezelschapsdieren werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)