8 december: behandeling Wet natuurbescherming in Eerste Kamer

Geschoten eend

Op 22 september overhandigden we onze petitie tegen de plezierjacht aan de Eerste Kamer. De petitie, die massaal werd ondertekend, was een oproep aan de leden van de Eerste Kamer om tegen de nieuwe Wet natuurbescherming te stemmen. In deze wet wordt de plezierjacht, waar jaarlijks meer dan een miljoen dieren in ons land slachtoffer van worden, opnieuw goedgekeurd. Hoe staat het nu met de behandeling van de Wet natuurbescherming?

Schriftelijke vragen

Inmiddels is er één ronde met schriftelijke vragen aan de regering geweest en er volgt nog een tweede ronde op 23 november. Dier&Recht beschouwt het als een goed teken dat de Eerste Kamer uitgebreid vragen stelt over de wet (dit is niet verplicht bij het behandelen van een wet in de Eerste Kamer). 

8 december

Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de vragen, zal de wet behandeld worden op 8 december in de vorm van een debat. Waarschijnlijk wordt er een week later gestemd over de wet. Dan zal dus duidelijk worden of de Eerste Kamer gehoor geeft aan de oproep van Dier&Recht en ruim 20.000 ondertekenaars om deze wet in haar huidige vorm niet te aanvaarden.

Deel dit artikel