500 miljoen dieren lijden pijn, de overheid kijkt weg

Dood kuiken

In 2013 hielden veeboeren zich minstens 2,7 miljard keer niet aan de regels, zonder dat er maatregelen volgden. Hiervan zijn zo’n 500 miljoen dieren de dupe. Zo hebben 171 miljoen vleeskuikens brandwonden onder de voeten omdat ze permanent in hun eigen poep moeten staan, hebben meer dan 5 miljoen vleesvarkens longvlies- en oogontstekingen door de smerige stallucht en groeien tienduizenden vleeskalkoenen zó snel dat ze voortdurend pijn hebben. Bovendien worden deze miljoenen zieke en gewonde dieren vaak niet verzorgd. Bij wet zijn deze praktijken verboden, maar noch de controlerende instanties noch de overheid trekken zich hier iets van aan.

De Stichtingen Dier&Recht en Varkens in Nood hebben tientallen wetenschappelijke publicaties over het welzijn van de dieren in de Nederlandse vee-industrie onderzocht en afgezet tegen Nederlandse en Europese regels. Directeur Hans Baaij: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat de overtredingen gemeengoed zijn, bijna alle veehouderijen maken zich er schuldig aan. In plaats van ingrijpen, kijkt de overheid weg. Toezichthouder NVWA weet van de overtredingen, maar treedt zelden handhavend op.’

Schokkende beelden uit de vee-industrie

Bij het rapport werden ook videobeelden uit de vee-industrie gepubliceerd. De videobeelden laten de ernst van het dierenleed zien en bevestigen de overtredingen. De video, onder andere te zien op YouTube, is al meer dan 4000 keer bekeken en gaat hopelijk zo snel mogelijk de hele wereld over. Wilt u helpen? Deel de video dan via e-mail, Facebook of Twitter!

Mogelijke oplossingen

Een aantal overtredingen van de wet is op relatief korte termijn op te lossen. Ruim een derde van de varkens, koeien, kippen en kuikens krijgt drinkwater dat niet of onvoldoende geschikt is om te drinken. Hier moet de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die de naleving van wetten in de vee-industrie controleert, veel strenger op controleren en dan zullen deze uitwassen snel verdwijnen.
Voor een oplossing voor andere overtredingen is een flinke hervorming van de vee-industrie nodig. Baaij: ‘Het is bijvoorbeeld verplicht vleeskuikens tweemaal daags te onderzoeken op gezondheid en welzijn. Als dat 3 seconden per kip kost, zou een boer daar bij een stal met 50.000 vleeskuikens elke dag 83 manuren aan kwijt zijn. Als de wet per definitie niet nageleefd kan worden, moet er nagedacht worden over het fundamenteel anders inrichten van de vee-industrie.’

Tweede Kamer spreekt over de NVWA

Op 6 februari bespreekt de Tweede Kamer de toekomst van de NVWA en zal ook het overtredingenrapport besproken worden. Baaij hoopt dat de politiek de aanbevelingen van Dier&Recht en Varkens in Nood overneemt: ‘Bij de NVWA zijn de afgelopen tien jaar 1.525 arbeidsplaatsen verdwenen, onlangs werd bekend gemaakt dat er dit jaar 175 arbeidsplaatsen terugkomen. Zelfs met deze uitbreiding komen zij structureel inspecteurs tekort gezien het enorme aantal overtredingen.’

Update februari

Inmiddels heeft de Tweede Kamercommissie Landbouw een officiële reactie gevraagd op het rapport aan staatssecretaris Dijksma. Haar reactie op de aanbevelingen van Dier&Recht en Varkens in Nood zal worden besproken bij het eerstvolgende debat tussen de Tweede Kamer en de staatssecretaris over de vee-industrie. 

Deel dit artikel