20.677 mensen hebben getekend!

0
25.000

Ja, ik teken voor betere huisvesting van kalveren!

Het is misdadig dat 1,5 miljoen kalveren hun hele (korte) leven lang op harde, gladde vloeren moeten doorbrengen. Kalveren hebben recht op een beter leven. Ik eis fatsoenlijke huisvesting!

Lees hier de volledige petitietekst

Vul je gegevens in en klik op 'verstuur'.

Zojuist getekend

15 uur 50 min
Betty Mulders
18 uur 36 min
Anoniem
1 dag 23 uur
Laura Wal
1 dag 23 uur
Willem Wal
1 dag 23 uur
bianca duijn

Harde, gladde vloeren

In Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen kalveren vetgemest en geslacht. Wist je dat die kalveren geen stro in hun stal krijgen? Dat ze op harde, gladde roosters liggen? En dat ze in het halve jaar dat hun leven duurt, nooit in de wei komen? Achter de gesloten deuren van kalvermesterijen schuilt een wereld vol kalverleed.

Geen dartelen, niet spelen
Kalveren worden gehouden in een krap hok met een houten of betonnen roostervloer zonder stro of andere bodembedekking. Hun hele leven zullen ze doorbrengen op zo’n vloer. Door het liggen op die harde ondergrond, krijgen ze vaak gewrichtsproblemen. De roostervloeren worden bovendien snel glad door mest en urine, waardoor de kalveren makkelijk uitglijden, en gewond raken of zelfs kreupel worden! Het is dus vrijwel onmogelijk om met elkaar te spelen of te dartelen. Ook rondhuppelen in de wei is er niet bij – want daar komen ze niet.

Rubbermatten maken een verschil
In 2017 kwam uit een onderzoek (uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV) duidelijk naar voren dat vloeren met rubbermatten veiliger en comfortabeler zijn voor kalveren. Ze krijgen minder gewrichtsaandoeningen, en zijn veel actiever dan op de huidige harde glibbervloeren. Toch heeft minister Schouten afgelopen februari een streep gezet door een – in 2007 aangekondigde – maatregel waarmee het gebruik van rubbermatten in kalverstallen verplicht zou worden. De financiële belangen van de kalversector wegen zwaarder dan de primaire behoeften van kalveren, dat mag duidelijk zijn!

Het kan en moet anders!
Het is misdadig dat 1,5 miljoen kalveren hun hele (korte) leven lang moeten doorbrengen op harde, gladde vloeren, met gewrichtsaandoeningen, wonden en zelfs kreupelheid als gevolg. Dat ze niet kunnen rondspringen en spelen – precies dát waar jonge dieren behoefte aan hebben.

Vind jij ook dat kalveren recht hebben op een beter leven? Teken nu de petitie, en strijd samen met ons voor veilige en comfortabele huisvesting voor kalveren! 

Dier&Recht vindt dat kalveren recht hebben op:

  • rubbermatten of stro op de vloer;
  • weidegang;
  • voldoende ruimte om te bewegen en te spelen.

Lees meer...

Campagnenieuws

kalveren

Kalveren in kalvermesterijen brengen hun korte leven door op houten of betonnen roostervloeren zonder stro of andere bodembedekking. En dat terwijl ze, net zoals alle koeien, houden van een zacht bed en een stroeve ondergrond waarop ze veilig kunnen bewegen. Hun situatie is zeer oncomfortabel. En meer dan dat: hun gezondheid en kwaliteit van leven worden ernstig aangetast.

Lees verder...

kalf

Kalveren in kalvermesterijen worden gehouden op houten of betonnen roostervloeren zonder stro of andere bodembedekking. En dat terwijl ze, net zoals alle koeien, houden van een zacht bed en een stroeve ondergrond. Hun situatie is zeer oncomfortabel. En meer dan dat: hun fysieke gezondheid en de kwaliteit van hun leven worden erdoor aangetast.

Lees verder...

Weet je waarom je nooit mestkalveren in de wei ziet? Ze brengen hun korte leven door in stallen op harde vloeren die gewrichtsaandoeningen en verwondingen veroorzaken.

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht