Harde, gladde vloeren

Gesloten

Harde, gladde vloeren

21.43925.000

21.439

In Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen kalveren vetgemest en geslacht. Wist je dat vleeskalveren geen stro krijgen in hun stal? Dat ze op harde, vieze roosters moeten liggen? En dat ze nooit in de wei komen? Achter de gesloten deuren van kalvermesterijen schuilt een wereld vol kalverleed.

Niet ronddartelen, niet spelen

Kalveren leven in een krap hok met een houten of betonnen roostervloer zonder stro of andere bodembedekking. Hun hele leven brengen ze door op zo’n vloer. Door het liggen op die harde ondergrond, krijgen ze vaak gewrichtsproblemen. De roostervloeren worden bovendien snel glad door mest en urine, waardoor de kalveren makkelijk uitglijden, en gewond raken of zelfs kreupel worden! Dat maakt het voor kalveren dus vrijwel onmogelijk om met elkaar te spelen of te dartelen. Ook rondhuppelen in de wei is er niet bij – want die krijgen ze nooit te zien.

Rubbermatten maken een verschil

In 2017 kwam uit een onderzoek (uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV) duidelijk naar voren dat vloeren met rubbermatten comfortabeler zijn voor kalveren. Ze krijgen dan minder gewrichtsaandoeningen, en zijn veel actiever dan op de huidige harde glibbervloeren. Toch heeft minister Schouten afgelopen februari een streep gezet door een – in 2007 aangekondigde – maatregel waarmee het gebruik van rubbermatten in kalverstallen verplicht zou worden. De financiële belangen van de kalversector wegen zwaarder dan de primaire behoeften van kalveren, dat mag duidelijk zijn!

Het kan en moet anders!

Het is misdadig dat 1,5 miljoen kalveren hun hele (korte) leven lang op harde, vieze, gladde vloeren moeten doorbrengen, met gewrichtsaandoeningen, wonden en zelfs kreupelheid tot gevolg. Dat ze niet kunnen rondspringen en spelen – precies dát waar jonge dieren behoefte aan hebben.

Vind jij ook dat kalveren recht hebben op een beter leven? Teken nu de petitie, en strijd samen met ons voor fatsoenlijke huisvesting voor kalveren!

Gesloten

Dier&Recht start een rechtszaak tegen de grootste Nederlandse kalverslachter om een einde te maken aan de import van Ierse kalfjes. Word jij medestander in onze juridische strijd?

Ja, ik teken voor betere huisvesting van kalveren! 

Het is misdadig dat 1,5 miljoen kalveren hun hele (korte) leven lang op harde, gladde vloeren moeten doorbrengen. Kalveren hebben recht op een beter leven. Ik eis fatsoenlijke huisvesting!

Lees hier de volledige tekst

Petitietekst harde, gladde vloeren 

Aan minister Carola Schouten,

Hooggeachte mevrouw Schouten,

Ik maak me grote zorgen over de vele misstanden in de Nederlandse kalverhouderij en het structurele dierenleed dat daaruit voortkomt. De manier waarop de 1,5 miljoen kalveren in Nederland worden gehouden, vormt een ernstige aantasting van hun welzijn.

Harde, gladde vloeren

Kalveren brengen hun hele leven door op harde, glibberige roostervloeren van hout of beton, zonder stro of andere bodembedekking. Ze hebben geen fatsoenlijke ligplaats en kunnen nauwelijks spelen zonder zich te verwonden. Als kalveren, zoals hun moeders, in de wei zouden mogen, zouden ze wél zonder gevaar hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

De kalverhouderij maakt kalveren ziek

Kwetsbare kalveren gaan, als ze pas twee weken oud zijn, op transport naar kalvermesterijen. Door de veelheid aan ziekteverwekkers en door hun kwetsbare immuunsysteem worden de zuigelingen makkelijk ziek. Ze zijn al verzwakt en gestrest door de vaak lange transporten. Veel dieren komen ziek op hun bestemming aan. Longontstekingen en diarree komen voor bij meer dan de helft van de vleeskalveren.

Ongezond dieet

Eenmaal in de stal krijgen met name witvleeskalveren te maken met een ongezond dieet met veel te weinig ijzer en ruwvoer. Dit leidt tot bloedarmoede, pensproblemen, lebmaagzweren, diarree en stereotype gedrag. Het is toch van de zotte dat jonge herkauwers geen gras en hooi mogen eten, terwijl dat wel hun sterke voorkeur heeft? Hooi is ook nog eens veel gezonder voor ze dan het graan en stro dat ze te eten krijgen.

Gesleep met kalveren

Nederland heeft zich zo gespecialiseerd in de productie van kalfsvlees dat er van heinde en verre kalveren naar ons land worden gesleept. Achthonderdduizend kalveren per jaar importeren we. De omstandigheden tijdens de lange transporten zijn vaak zo slecht dat kalfjes ziek worden of sterven tijdens de reis. Ook vormen de extra kalveren een belasting voor ons toch al zwaar belaste milieu: we importeren kalveren, houden de mest in Nederland en exporteren vrijwel al het vlees.

Mijn oproep

De Nederlandse kalverhouderij veroorzaakt enorm veel kalverleed. Daar moet een einde aan komen. De financiële belangen van de kalversector mogen niet zwaarder wegen dan de primaire levensbehoeften van de dieren. Kalveren hebben recht op:

  • een leven zonder urenlange transporten over heel Europa;
  • een zachte ligplek met bodembedekking zoals stro;
  • weidegang en de mogelijkheid te dartelen;
  • voldoende bewegings- en speelruimte als ze op stal staan;
  • een gezond leven zonder diarree, maagzweren en longontstekingen;
  • een leven zonder bloedarmoede;
  • voeding die bij ze past: herkauwers moeten kunnen herkauwen.

Ik roep u met klem op om kalveren aan een dierwaardig leven te helpen!

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Statusbericht


Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de dieren?
Doneer nu!

    Deel deze campagne